Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Alt drejer sig om Jesus

Andagt til juledag 2016. Kol 1,15-17.

Jesus er enestående. Der er ingen, der har en position og betydning, som kan sammenlignes med hans. Alt drejer sig dybest set om ham. Derfor er der også al grund til at tilbede ham. Det gør Guds ord helt klart.

For eksempel læser vi i Kolossenserbrevet:

Han er den usynlige Guds billede,
al skabnings førstefødte.
I ham blev alting skabt
i himlene og på jorden
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
magter og myndigheder.
Ved ham og til ham er alting skabt.
Han er forud for alt,
og alt består ved ham”
(Kol 1,15-17).

Tænk, alt dette siges om det barn, der blev født julenat, og som vi har lært at kende som Jesus fra Nazaret!

I, ved og til Jesus

Da Gud i begyndelsen skabte himmel og jord, så skete det både i Jesus og ved Jesus. Evangelisten Johannes fastslår det samme: “Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.” Det indebærer, at selv det mindste sandskorn har sammenhæng med Jesus og hans skaberkraft.

Det er også Jesus, der er den inderste årsag til, at hele universet med sol, måne og utallige galakser i dette øjeblik følger deres baner. Som vi læste: “Alt består ved ham”. På gamle malerier inden for kirkekunst kan man se dette afbilledet: Jesus-barnet sidder på jomfru Marias skød og holder om en globus med sine små hænder. – Ja, det er utroligt: at det lille Jesus-barn bærer jorden og alt andet; men sådan er det!

Men ikke nok med det. Alt er også skabt til Jesus. Det har sit formål i ham. Du er med andre ord skabt til at tilhøre Jesus og leve sammen med ham. Derfor er det også alene i fællesskabet med ham, at du finder livets mening og indhold. Ja, det sande liv er i virkeligheden at følge Jesus efter og leve ham nær.

Jesus – Guds billede

Endelig er Jesus den usynlige Guds billede. Det vil sige, at sådan som Jesus er, sådan er Gud. Det har han selv sagt: ”Den, der har set mig, har set Faderen” (Joh 14,9).

At Jesus er Guds billede indebærer også det forunderlige, at du er skabt i Jesus – for du er jo skabt i Guds billede. Heri ligger det ubeskriveligt herligere, at du har dit ophav i Jesus – han er den dybeste årsag til, at du eksisterer. Det borger samtidig for, at din eksistens bunder i Guds nåde. At du lever, skyldes dybest set Jesu kærlighed. Og det er i ham, du finder dig selv og din sande identitet.

Jesus skulle være den første

Hvad er nu hensigten med alt dette?

Jo, skriver Paulus: ”… for at han i alle ting skulle være den første” (1,18).

Jesus skulle være den første i alle ting. Og dermed også den første i dit liv. Dette er julens store gave fra Gud og den store glæde. For deri ligger, at den første i dit liv – den første hver morgen, den første altid og i alle henseender – er ham, som rummer hele guddomsfylden. Ham, ved hvem Gud har forsonet alt med sig og dermed også dig – ved hans blod på korset. Ham, som i sin person er selve fundamentet for din eksistens for tid og evighed, ja, dit nye liv.

Så kan du være både frimodig, tryg og glad, for den første i dit liv er ikke dig og din synd, men Jesus og hans retfærdighed. Det er ikke dit eget påfund, men Guds beslutning, at sådan skal det være. Og den bøjer du dig for.

Verden går i dit ledebånd,
dig dog svøbte en kvindes hånd,
du, som har skabt og styrer alt,
blev dog på skød barnlille kaldt.
O, Gud ske lov!

Udgivet af

Claus L. Munk

Claus L. Munk (1948-2018) var forkynder, forlagsleder m.m. i Luthersk Mission.

Claus L. Munk

Claus L. Munk (1948-2018) var forkynder, forlagsleder m.m. i Luthersk Mission.