Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Adventstiden vil lære os at våge

Andagt til 1. søndag i advent. Matt 25,13.

Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen (Matt 25,13).

Det er 1. søndag i advent nu. Adventstiden er jo en forventningens tid – en tid, hvor vi ser frem mod noget, der skal komme, og forbereder os på det. I første omgang tænker vi nok på julens komme. Vi glæder os til det, og vi skal i gang med juleforberedelserne.

Men der er også noget andet, adventstiden skal minde os om, nemlig at en dag kommer Jesus igen. Det talte han om adskillige gange, mens han underviste disciplene og tilhørerskarerne om, hvem han var, og hvad han skulle. Og ved Jesu himmelfart fik hans disciple det budskab af englene: ”Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen” (ApG 1,11).

Det er et løfte, som du kan regne med, kommer til at holde. På samme måde som løftet om Jesu første komme, der blev sagt allerede på syndefaldets dag, gik i opfyldelse, på samme måde vil løftet om Jesu genkomst gå i opfyldelse. I Efeserbrevet kapitel 1 siger Paulus om Gud, at han gennemfører alt efter sin viljes forsæt.

De løfter, du har i Skriften, de står fast. Intet og ingen kan rokke ved det.

Det lille skriftsted fra Matthæusevangeliet 25,13, der står som overskrift, handler jo netop om den begivenhed, der skal finde sted, nemlig at Jesus kommer igen.

Der skal ske en masse ting i tiden op mod Jesu genkomst, og Jesus har ikke ladet os være uvidende om det. Og tænker du lidt over, hvad der sker rundt omkring i verden i dag, så må du erkende, at meget af det, Jesus har forudsagt, skal ske, før han kommer igen, peger på, at det sikkert ikke varer længe, før Skriftens løfte om Jesu genkomst vil blive opfyldt. Men hvornår det sker, det får vi ikke at vide på forhånd. Det er derfor, Jesus siger, at vi kender hverken dagen eller timen, og vi kommer heller ikke til at kende det, før han lige pludselig er her.

Det bliver en underlig dag. En dag, hvor alt bliver anderledes. Men hvor er det vigtigt, at du da er rede til at møde ham.

For dem, der er rede til at møde ham, skal jo være sammen med ham – ikke bare på den dag, men i evighed. Og dem, der ikke er rede, skal aldrig i evighed være sammen med Jesus. De har kun den evige fortabelse i vente.

Netop fordi det er så vigtigt, siger Jesus: ”Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.”

Hvad er det at våge? Er det mon nøje at følge og granske tidens tegn, så du på bedst mulig vis kan prøve at regne ud, hvornår han kommer?

Nej, for det er jo ikke det, der bringer dig i livsforbindelse med Jesus og bevarer dig der.

Hvem er det, som Jesus henter hjem til evig salighed hos ham den dag, han kommer igen?

Jo, det er dem, som Jesus kender. Det er ikke nok, at du tror, du kender Jesus, hvis Jesus ikke kender dig!

Lige over det skriftsted, som vi har med at gøre nu, siger Jesus til en flok, som gerne vil ind og være sammen med ham: ”Jeg kender jer ikke!” Og de troede, at de kendte ham. De havde hørt så meget om ham, og de var også gået ud for at gå ham i møde. De vidste altså godt, at han skulle komme – ja, de vidste nok det hele – men Jesus kendte dem ikke, og så var alt tabt.

Altså: Hvem er det, Jesus kender? Det er nok det vigtigste spørgsmål at få svar på – ikke bare i adventstiden, men altid; lige så længe, du lever på denne jord.

Jo, det er dem, der lever i livsforbindelse med Jesus. Og hvordan gør man det?

Det gør du kun, når Jesus ved sin Hellige Ånd får lagt frelsens budskab ned i dit hjerte, så det bliver til liv for dig. Når det sker, så tager Jesus selv bolig i dit hjerte, og så er der livsforbindelse, så er du kendt af Jesus.

At våge er at have en levende tro på Jesus. Du må igen og igen en tur ud til Golgata, se Guds hellige vrede over synden i dit liv og høre det ”fuldbragt”, som Jesus udråbte fra korset, før han døde. Det er det, der skaber levende tro.

Levende tro er, at hjertet er rettet mod Jesus, og det er det kun, når Jesus selv har taget bolig i et menneskes syndige hjerte, så du ser din synd og tager din tilflugt til ham alene. Så våger man, og så er man rede til at blive hentet af Jesus, når han kommer. Våg derfor!

Udgivet af

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.