Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Advent: Kongen kommer

Andagt til 1. søndag i advent 2017, Matt 21,8-9.

Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: “Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!“ (Matt 21,8-9).

Advent betyder ankomst. Adventstiden er de fire uger før jul. Her venter vi på at fejre Jesu ankomst til jorden, da han blev født i Betlehem. På forskellige måder vil søndagene i adventstiden forberede os på at kunne holde en velsignet julefejring. Første søndag i advent handler det om, da Jesus red ind i Jerusalem, nogle få dage før han døde og opstod.

Forudsigelsen

Bibelen er en helt særlig bog. Den indeholder virkelig, himmelsk åbenbaring. Gud åbenbarer i sit hellige ord ting, som vi ellers ikke ville kende til.

På den gamle pagts tid – den, som rådede før Jesu fødsel – forudsagde Gud gennem sine profeter, hvad der skulle ske i fremtiden. Han havde sagt gennem sin profet Zakarias over 500 år i forvejen, at Israels konge skulle komme ridende på et æsel, på en æselhoppes føl (Zak 9,9). Konger rider jo ellers på statelige stridsheste, men denne konge var anderledes. Mild og ydmyg skulle han ride på det beskedne dyr.

Selv den jublende skare, der hyldede Jesus ved indtoget i Jerusalem, findes forudsagt i Bibelen. I Salmernes Bog, Bibelens store bønnebog, står der:

“Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog! Herre, lad det lykkes! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud, og han gav os lys. Stil jer op i højtidsrækker med løvrige kviste i hænderne“ (Sl 118,24-27. Sidste vers direkte oversat fra svensk).

Præcis sådan sang menneskene, da Jesus red ind i Jerusalem flere århundreder senere. Er Bibelen ikke en mærkelig bog, at den så nøjagtigt kan forudsige hændelser, som endnu ikke er indtruffet? Intet menneske ville kunne gøre sådan nogle fremtidsforudsigelser. Du kan derfor være fuldt og fast sikker på, at alt, der står i Bibelen, er Guds eget ord og fuldstændigt sandt.

Den første opfyldelse

Det, der blev profeteret i Salme 118 – at Guds folk skulle bære kviste i hænderne og råbe “Herre, frels dog!“ – fik altså sin opfyldelse ved Jesu indtog i Jerusalem, da den Hosianna-råbende folkemængde med palmeblade hyldede ham. “Hosianna“ betyder nemlig netop “Herre, frels!“ Man anvendte palmeblade for at vise, at nogen havde sejret. Folkeskaren hyldede altså Jesus som dens sande og sejrende konge og bad ham om at frelse og redde dem.

Sådan må du også gøre: bede om, at Herren Jesus vil frelse dig. Hvor du på den måde hylder Herren Jesus har du fællesskab med ham. Ydmyg red han ind i Jerusalem, som var jødernes hovedstad og åndelige centrum dengang for snart 2000 år siden. Stille og fredfyldt kommer han også ind i dit hjerte, som er din personligheds centrum, og skænker dig fred og glæde.

Den anden opfyldelse

Vi har set, hvordan profetien, forudsigelsen, fra Salme 118 gik i opfyldelse for længe siden i Jerusalem. Men endnu mangler vi den fuldkomne opfyldelse af salmistens ord. Da folket med palmegrenene hyldede Jesus, var dette bare en lille forudgribelse af og et svagt forspil til den hyldest, som alle frelste mennesker engang i evig glæde vil komme til at istemme i det himmelske Jerusalem.

Jesu discipel Johannes fik i sin alderdom lov til at se ind i fremtiden. Da så han alle frelste gennem alle tider, som bestod af en stor hvid flok, som ingen kunne tælle. Og med palmeblade i hænderne råbte de med høj røst: “ Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet.“

Lammet er Jesus.

Guds folk var i Johannes’ syn allerede kommet hjem til Himlen. Nu råbte de ikke længere på frelse (som i Sl 118,25 og Matt 21,8-9), men nu sang de i stedet lovsange til Gud og Lammet, fordi frelsen kommer fra disse guddomspersoner.

Var du med blandt alle dem, Johannes så?

Her i tiden, mens de levede på jorden, havde de troet på Jesus og var blevet frelst. Ja, det er helt sikkert, at den, som tror på Jesus som sin konge og frelser her på jorden også skal være med ved Guds og Lammets trone i Himlen. Amen.

Bøn: Jesus, tak at du opfyldte alle underfulde løfter om dig, og at du har givet os Guds ord, som vi stole fuldstændigt på. Hold mig altid nær ved dig, så jeg kan være rede til, når du en dag skal opfylde løftet om din genkomst i herlighed. Amen.

I december måned vil “ugens vidnesbyrd“ være taget fra Lars Borgströms bog fra 2016: Oss är en Frälsare född (se mere på http://lutherskaforsamlingen.se/bocker). Det er en bog, der indeholder små andagter og betragtninger til advents- jule- og nytårstiden i en enkel tone og på et letforståeligt svensk (i alt 12 små andagter og 14 lidt større “betragtninger“). Oversættelserne på Nyt Livs hjemmeside er foretaget af Henrik Gren Hansen.

Udgivet af

Lars Borgström

Lars Borgström, præst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.

Lars Borgström

Lars Borgström, præst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.