Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Årsberetning 2019

Beretning ved Nyt Livs formand Martin Thise Holm ved årsmødet den 14. juli 2019.

Frimodighed

I Hebræerbrevet kapitel 10 vers 35 står der: “Kast altså ikke jeres frimodighed bort.”

Det er et vers, som vi har brug for at nævne ofte for hinanden, tror jeg. For når jeg ser, hvordan vores land mere og mere regner det for ingenting at kende Gud; når jeg ser, hvordan vi i de kristne menigheder mere og mere kommer på afstand af Guds lov og evangeliet om syndernes forladelse; og når jeg igen og igen mærker synden, som er en så stærk magt inde i mig, så den igen og igen bringer mig til fald, så kan jeg virkelig godt miste frimodigheden.

For hvem er jeg, at jeg har noget at sige eller gøre? Jeg, som kender synden så stærkt inde i mig selv. Og hvordan skal jeg kunne være noget for andre, når så mange af de mennesker, som jeg færdes iblandt har oplevet synden hos mig? Hvordan skal jeg kunne være og gøre noget for dem?

Og langsomt forsvinder frimodigheden ud af hjertet, frimodigheden over for andre mennesker og frimodigheden over for Gud. Frimodigheden til at møde Gud svækkes, fordi synden er stærk og vedbliver at være stærk, og jeg ville så gerne, at den blev svagere med tiden, men det gør den ikke. Frimodigheden til at træde frem for Gud bliver mindre, og når den bliver mindre, så kommer jeg automatisk også mindre frem for Gud, bruger mindre tid sammen med Gud, for jeg har ikke et frit mod, som jeg havde det engang. Synden i mig og mismodet over, hvor langt bort vi er kommet fra Gud, tager stille og roligt min frimodighed.

Jeg ved ikke, om du kender til noget af det. Men jeg tror, at vi på den ene eller anden måde gør erfaringer af at blive mismodige.

Så er det godt at læse i Hebræerbrevet. I vers 19 ser vi, hvor frimodigheden kommer fra: ”Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed.” Det er det, vores frimodighed står på. Altså ikke min frimodighed, men Jesu blod. Det er Jesu blod, som har givet os frimodighed til at træde ind foran Guds trone.

Jeg ønsker ikke at kaste min frimodighed bort, men det sker ofte, at den siver ud af mig stille og roligt. Det føles ikke som et enkelt kast, og så er den væk – det var nærmere langsomt og stille den forsvandt.

Hvornår kaster vi vores frimodighed bort? Det sker, når vi vender os bort fra blodet – det blod, som renser fra al synd – når vores øjne vendes mod alt det, som ikke er ret i vores liv og vores samfund. Det går så let og hurtigt ligesom, da Peter træder ud for at gå på vandet: Så længe han ser på Jesus, har han frimodighed, men når hans blik vendes bort fra Jesus, og han ser bølgerne, bliver han bange.

Vender vi blikket bort fra syndernes forladelse, så bliver vi bange. Bange for Gud og bange for, hvordan det skal gå os i denne verden og i dommen. Men Jesu blod, som er det frelsende blod, er det blod, som giver os frimodighed foran Guds trone. For uden det blod må vi skælve for Guds hellighed og vrede over synden, men med Jesus blod er der gjort fyldest for alle vore synder, og vi må regne os selv som retfærdige.

Selv om vi ikke ser og føler det, så er vi i kraft af blodet tilregnet Jesu retfærdighed. Ligesom blodet blev strøget på dørstolperne, da Israel skulle ud af Egypten, sådan er Jesu blod “bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed” (Hebr 10,22).

Og så kan vi have frimodighed over for Gud. Men ikke kun over for Gud – også i verden kan vi være frimodige. Jesus siger jo: ”I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden” (Joh 16,33)

Jesus har al magt. Har vi ham på vores side, så har vi ingen grund til at frygte. Og hvis du, ligesom jeg, godt kan føle, vi kristne er et forsvindende lille mindretal, så er det godt at læse i 2 Kong 6,15: ”Da gudsmandens tjener tidligt næste morgen gik ud, opdagede han, at en hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham: ‘Ak, herre, hvad skal vi gøre?’ Men han sagde: ‘Frygt ikke, der er flere på vores side end på deres!’ Så bad Elisa: ‘Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se!’ Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa.”

Vi har brug for ligesom tjeneren at få vores øjne åbnet for virkeligheden. Virkeligheden er den samme som den, tjeneren fik lov at se her. Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Det gælder nu og i dommen. Det er virkeligheden! Jesus er den, som giver os frimodighed, for han er den eneste, som har gjort alt vel for os ved sin død på korset i vores sted.

Gud lyver ikke. Der tales meget om falske nyheder i dag og der er i det hele taget mere og mere falsk over vores verden. Men Gud kan ikke lyve. ”Da Gud med al tydelighed ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er, så indestod han for det med sin ed; dermed skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst” (Hebr 6,17-18).

Gud lyver ikke, og det vil vi få at se en dag. Alt det, som er talt, står fast. Det, Gud kalder for synd, er synd, og vil få sin straf. Dem, som Gud kalder retfærdige, er retfærdige.

“Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet” (Hebr 12,1-3).

Det giver frimodighed også ind i Nyt Livs arbejde.

Nyt Livs arbejde

I Nyt Liv har vi fortsat ansat Henrik Gren Hansen på fuldtid, dvs. Henrik har bedt om lov til at gå lidt ned i tid de næste to år, så han har 32 timer i ugen. Mikkel Vigilius, som har været ansat indtil nu i en 40% stilling, går op i tid til en 50% stilling her efter sommerferien.

Henriks arbejdsområder er: ansvar for hjemmesiden, forlagsarbejde med bogudgivelser (pt. Lovsangstoner), at deltage på vores lejre, administrative opgaver, redaktion for bladet og forkynderopgaver.

Mikkels arbejdsområder er at være redaktør for Nyt Livs blad, forkynde og yde sjælesorg, deltage på vores lejre, forholde sig til åndelige strømninger i tiden, producere videoer til ”Den kristne tro”, som ligger på hjemmesiden, samt forlagsarbejde.

Forlag

Vi er nu for alvor ved at bevæge os ind i den afsluttende del af arbejdet med den nye udgave af Lovsangstoner.

Sangene er blevet fundet og er blevet delt op i emner. Versionerne er blevet valgt. Der er blevet udarbejdet en sprogpolitik for sangbogen. Nikolaj Kirkegaard Munk har skrevet teksterne ind. Gunver og Bent Kjøller-Hansen er ved at læse korrektur på dem. Rakel Holm har stået for nodeindspilning og akkordvalg. Rebecka Hector er ved at spille korrektur på det nu.

Nu er Rakel Holm i gang med at hente rettigheder hos forfattere, komponister og oversættere, så vi kan bruge deres sang, melodi eller oversættelse. Rettighedssøgningen er svær at have det fulde tidsmæssige overblik over, så det kan være vanskeligt at vide, om vi er godt med her.

Jane Krejbjerg har påtaget sig opgaven med at lave design af forside og opsætning af sangbog og nodebog. Og vi har set på de første udkast til en forside.

Så mangler vi at få styr på, hvem der kan trykke sangbogen for os.

Vi arbejder forsat mod at have sangbogen klar til næste bibellejr.

Kampen om Kønnet

Mikkel Vigilius skrev sidste år en artikel serie om emnet kønsidentitet. Det er et emne, som er meget aktuelt, og det har udviklet sig sådan, at det også blev til en bogudgivelse. I bogen er der kommet lidt mere med, så bogen er ikke helt identisk med artiklerne fra bladet.

Vi har tidligere modtaget opfordringer til at udgive stof fra bladet i bogform. Det er noget, vi er opmærksomme på, men lige pt. har vi ikke andre bogudgivelser på trapperne.

Bethesdas boghandel

Bethesdas boghandel er lukket. Vi har brugt Bethesda til at sælge vores bøger, både i butikken, men også via Nyt Livs hjemmeside, hvor man er blevet omdirigeret til Bethesdas webshop, når man skulle bestille en af vores udgivelser. Bethesda har fået solgt en del af vores bøger, og vi har også kunnet bestille forskellige bøger hjem til vores bogbord igennem Bethesda, så derfor mangler vi nogle titler på vores bogbord. Det har især været de udenlandske titler, vi har fået igennem Bethesda. Vi vil se, om vi kan finde en anden måde at få nogle af de bøger til vores bogbord fremover, og vi arbejder også på en løsning med salg af bøger via vores hjemmeside.

Persondataloven

Persondataloven, som jeg nævnte sidste år, har gjort, at vi skal være mere opmærksomme på, hvordan vi gemmer og samler data. Vi har lavet procedurer for, hvordan vi håndterer de data, vi på forskellig vis samler. Og det vil være nødvendigt løbende at sikre, hvilken form for data vi skal være opmærksomme på, og at vi håndterer den korrekt.

Lejre

Vores lejre fylde også en del i landsudvalgssammenhæng. Vi mødes ikke uden at snakke om bibellejr, om det så er evaluering eller planlægning af de kommende. Næste års bibellejr er det Knut Pedersen fra Norge og Henrik Gren Hansen, der kommer. Knut skulle have været her i 2013, men måtte melde afbud på grund af sygdom, så vi ser frem til at høre ham og Henrik næste år.

Det er også landsudvalgets opgave at finde forkyndere til vinterlejren, men vinterlejren har sit eget udvalg, som består af: Tina og Christian Lønbæk, Lene og Benny Nørgaard samt Maja og Kenneth Ditlevsen.

Tak for jeres arbejde med vinterlejren! Vores lejre er der, hvor vi har mulighed for at mødes i Nyt Liv, og dermed er vores lejre utroligt vigtige for os og vores fællesskab. Så tak fordi I gør vinterlejren til en realitet.

Landsudvalget

Jesper Aagaard har valgt at stoppe i landsudvalget, da han ikke har haft kræfter til at fortsætte. Jeg vil gerne sige en stor tak til Jesper for den tid, han har været med, og det arbejde, som han har lagt i landsudvalget.

Så har vi spurgt Thomas Beck, om han ville træde ind i landsudvalget. Det har Thomas sagt ja til, og det er vi meget glade og taknemlige for. Thomas og hans kone Linda er kommet her på bibellejr i mange år. Thomas bor i Esbjerg og er til daglig viceskoleleder på den kristne friskole i Esbjerg. Thomas er med til landsudvalgsmøde første gang til september.

Ellers består landsudvalget fortsat af: Bent Christensen, Hans Peter Hansen, Peder Hovgaard, Martin K. Dørken, Jacob Bach Christensen, Ruth-Nina Magelund og Martin T. Holm.

Dermed er vi stadig otte i landsudvalget.

Derudover deltager vores ansatte, Mikkel og Henrik. Og Christian Lønbæk sidder med fra Kristent Skole- og Kursuscenter (KSK).

Jeg vil gerne sige tak til alle i landsudvalget. Tak for det arbejde, som I hver især bidrager med. Tak for det fællesskab, som vi har med hinanden.

Bestyrelsen for DE

Her på Djurslands Efterskole er der en bestyrelse, og Nyt Liv har 3 repræsentanter siddende med der. En af dem, som har siddet med i bestyrelsen som repræsentant for Nyt Liv i en del år, er Kirsten Nissen Hansen. Kirsten har valgt at stoppe ved sidste generalforsamling. Jeg vil gerne sige stor tak til Kirsten for de mange år i bestyrelsen. Tak for trofasthed og engagement i opgaven!

Som Nyt Livs repræsentanter sidder nu: Poul Erik Haahr, Jørgen B. Knudsen og Flemming Kousholt.

Flemming er trådt til i stedet for Kirsten Nissen Hansen, og det er vi taknemmelige for.

Tak fordi I vil være med til at styre og forme skolen. Det er et virkelig vigtigt arbejde, det kristne skolearbejde!

Og jeg vil også gerne sige tak til efterskolen for det samarbejde, vi har. Vi føler os velkomne og hjemme her og glæder os over de rammer, som vi kan have fælles glæde af her.

Tak

Jeg vil også igen i år sige tak til Bente og Henrik Christensen, som tager imod tilmeldinger til lejre og står for fordeling af værelser og for informationen. Tak for den store indsats, det er en stor hjælp for os!

Også stor tak til Lene Christensen, som ordner løn.

Nyt Livs Forlag bliver fortsat styret af Lene, Lis og Inge Christensen i fællesskab. Tak for arbejdet med det.

Tak til KSK, som har ansvaret for Nyt Livs grund og Nyt Livs bygninger her på stedet. Tak for det arbejde, I har med at passe stedet her.

Nu hvor vi har hørt lidt om Nyt Livs arbejde, synes jeg, man bliver mindet om, at vi har meget, vi må sige tak for, vi har mange gode muligheder og vilkår for at høre Guds ord og på forskellig vis vidne om Jesus, og det må vi takke for. Vi må også huske at bede Gud for dem, som står med forskellige opgaver – mig selv inklusive. Vi har brug for forbøn. Tak til alle jer, som trofast og vedholdende beder for os. Det ser ud af så lidt, men det betyder så utrolig meget.

Jeg vil slutte med det vers, som jeg også sluttede med sidste år, fordi det er en god påmindelse og opmuntring. Vi må og kan under alle forhold komme frem for Gud, og hvor er det vigtig, at vi gør det. For som der står: “Det er Herrens velsignelse, der gør rig, slid føjer intet til” (Ordsp 10,22).

Derfor: “Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak” (Fil 4,6).