Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Årsberetning 2016

Beretning ved Nyt Livs formand Martin Thise Holm ved årsmødet den 17. juli 2016.

Når jeg skal berette om Nyt Livs arbejde, er det mest naturligt for mig at tage udgangspunkt i Guds ord. Derfor vil jeg starte min beretning med nogle vers fra Dommerbogen om Samson.

Samson var dommer over Israel, i en tid hvor filistrene havde magten over Israel.

I Dom 15,9-19 læser vi om, hvordan Samson trækker sig tilbage i klippekløften. Mens han sidder der kommer israelitterne og vil udlevere ham af frygt for filistrene. Samson lader dem binde ham, hvis blot de lover ikke at slå ham ihjel, og så går han med dem.

Samson bliver udleveret til filistrene og da de ser ham, vil de slå ham ihjel – og nu sker der noget med Samson. Ånden farer i ham, og han tager en æselkæbe, og så kæmper han, og han slår tusind mand ihjel, og han vinder over filistrene.

Et billede på troen

Den kamp, som Samson her kæmper, er et billede på troen, den styrke, som troen har, og hvor troen viser sin styrke. Hver gang filistrene ville fange Samson og føre ham i trældom, så kæmpede han sig fri. De prøver at fange ham i en by og ligger på lur efter ham, men om natten da han vil hjem, tager han hele byporten og sætter den højt op på et bjerg (Dom 16,3).

En brølende løve springer frem mod Samson (Dom 14,6). Vi husker på, at Satan bliver beskrevet som en brølende løve (1 Pet 5,8). Men Samson river den over som et kid.

Så suverænt stærk er den tro mod Satan, mod dem og det, som vil lede troen i trældom. For troen kan ikke leve i trældom, den er købt til frihed.

Troen er ikke stærk i sig selv. Det var Samson heller ikke. Troen er stærk, når den griber om Jesus, for han har afvæbnet magter og myndigheder (Kol 2,15), og han har gjort fyldest for alle mine synder ved sin død på korset, for at jeg kan leve et liv i frihed.

Guds lov er en myndighed ind i mit liv, men dens anklager er bragt til tavshed ved korset, for der er der gjort fyldest for alle synder. Her ved korset er troen overlegen i styrke mod Djævelen og mod alle og alt, som vil lede troen i trældom på ny.

Det er her, vi kæmper vores kamp, ikke mod kød og blod, men mod åndsmagter (Ef 6,12), som vil binde den samvittighed, som Jesus en gang har sat fri ved sin død på korset for en synder. Og her i denne kamp kan vi opleve som Samson, at vi bliver udmattede, men ligesom Samson ikke kunne standses, men måtte kæmpe, til han var så udmattet, at han var døden nær, sådan er det også for os: Vi må sætte alt ind på at blive bevaret i troen på Jesus, vi må løbe troens løb, så vi vinder.

Til kamp mod livet i trældom

Det er tankevækkende, at israelitterne ikke vil slå Samson ihjel, men kun binde og udlevere ham.

Sådan er det også med vranglærerne: De vil ikke slå din tro ihjel, de viser blot en anden vej, en vej, hvor du bliver udleveret og bundet af Guds lov.

Men det er ikke kun vranglærerne, som vil lede samvittigheden i trældom. Det vil vores gamle jeg også. Igen og igen ledes vores tanker til at ville fortjene Guds nåde, til at arbejde på frelsen for at fortjene den.

Ligesom Samson bliver afbrudt i sin stille stund i klippekløften, sådan oplever jeg også, hvordan mine tanker kan afbryde mig og forsøge at lede min samvittighed ind under Guds lov. Det er derfor, at det at være en kristen er en kamp. For fjenden, den værste, har jeg i mit eget bryst, og mit eget jeg står i ledtog med Djævelen og vranglæren, som vil lede mig ad samme vej, nemlig bort fra Jesus, tilbage til trældom for samvittigheden.

Samson lader sig binde og går med dem, men da han møder filistrene, og de jubler, så griber Ånden Samson, og troens kamp for et liv i frihed begynder. Samson griber en æselkæbe, og så kæmper han – han slår tusind mand ihjel i en desperat kamp om frihed.

Hvorfor gør han det? Fordi troen ikke kan leve i trældom. Du er købt til et liv i frihed. Her ser du noget af Åndens villighed, hvor rede han er. Du og jeg er købt til et liv i frihed til en god samvittigheds pagt (1 Pet,21-22).

Du er købt dyrt til et liv i frihed (1 Kor 7,23), frihed fra døden, frihed fra synden, frihed fra dommen (Rom 6-7-8). Denne frihed kan og må vi ikke give afkald på. Det er den frie og frimodige samvittighed over for Gud, som er grunden til, at vi altid kan glæde os i Herren. Om vi lever som Samson, i alle ting trængt, så er vi dog ikke stængt inde (2 Kor 4,8). Det har Kristi fuldbragte offer sørget for.

Frimodighed i liv og død

Der blev i Nyt Livs blad nr. 3-2015 bragt en artikel om vækkelserne på Fur. Der bliver der fortalt om en fiskekutter, som gik ned, da den sejlede ind i en mine.

Den ene fisker begynder at synge: ”Engang leved’ jeg for verden, fandt dens lyst og glæde tom.” Mens hans ansigt stråler med en overjordisk glans, synger han:

Sløret drog han fra mit øje,
viste mig sin herlighed,
sig mig, er det da et under,
verden blegnede derved?
Underfulde, dybe fred,
som nu fylder sjæl og sind,
aldrig kendte jeg den, før
jeg min Jesus lukked’ ind.

Så bøjede han sit hoved og gik bort til den herlighed, han havde sunget om. Det er troens kår, frimodighed selv igennem døden.

Kampvåbnet

For Samson går det på et tidspunkt galt. Han bliver fanget af filistrene. Og filistrene gør en ting ved ham, som rører ved noget af det, som jeg tror, har været Samsons svaghed, og grunden til at han kommer bort fra Gud – nemlig hans øjne.

Men det er også i dag vores store fare og noget, som er så utrolig svært ved det at være en kristen og være med i et kristent arbejde.

Samson får nemlig begge øjne stukket ud (Dom 16,21). Nu er han en blind mand, alt hvad han før kunne se, og som han kunne sætte sin lid til, er væk.

Sådan må vi også lære, at Guds rige ikke er et synligt rige, kampen står ikke om ydre forhold, ej heller om den ydre kirke i dens mange forskellige udtryk. Og fordi det ikke er et synligt rige, er dette riges våben heller ikke nogle stærke våben i den synlige verden. Nej, Gud har udvalgt det, som ingenting er (1 Kor 1,28).

Det er svært for vor natur at skulle kæmpe med noget, som ingenting er, og vel kan det føles som en kamp med en æselkæbe (Dom 15,15), men det afgørende er ikke, hvordan vi oplever det , men at vi bruger det, som Gud har udvalgt.

Vi må huske på, at det ikke er os, som kan føde på ny, men alene Gud. Vores kamp består i at forblive tro mod Guds ord.

At have Gud for sig

Nu er Samsons ydre svækket, han er blind og svag, og nu kan troens øje på ny åbnes. Samsons kamp for Israelitternes frihed ender med at koste ham livet. Men sådan måtte det gå, for han kunne ikke leve i trældom.

Vi bliver heller ikke skånet i dette liv, men der kommer et tidspunkt, hvor vi for alvor skal få lov at opleve, hvad det betyder: ”Er Gud for os, hvem kan da være imod os?” (Rom 8,31). En dag skal du stå for Guds domstol, og da skal du få lov at opleve, hvordan Gud vil tage og skjule dig: Som en høne skjuler en kylling inde under sine vinger, sådan vil Gud skjule dig fra al rædsel og vrede på den store dag under sine nådes vinger. Sådan er det at have Gud for sig.

Da skal den frihed og grund til glæde, som vi ejer nu, åbenbares. Det bliver en stor dag.

Og det er det, som vi i Nyt Livs arbejde vil være med til. At vi og flere med os kan have Gud for sig i dommen og ikke imod. Det er derfor, vi holder bibel- og vinterlejr, det er derfor, vi udgiver Nyt Livs blad, det er derfor, vi har Nyt Livs hjemmeside, og det er derfor, vi har bogsalg og udgiver bøger: for at give hjælp og vejledning, så vi må fuldføre troens løb med en fri samvittighed renset i Jesu blod.

Nyt Livs ansatte

Vi har fortsat to mand ansat: Mikkel Vigilius i en 40% stilling og Henrik Gren Hansen i en 100% stilling.

Henrik bor i Snejbjerg og har pt. hjemmekontor.

Henriks arbejdsområder er: ansvar for hjemmesiden, forlagsarbejde med bogudgivelser, at deltage på vores lejre, administrative opgaver, redaktion af bladet og forkynderopgaver.

Vi fik lavet en ny hjemmeside sidste år, og vi er glade for den, men der er så mange muligheder med en sådan hjemmeside, så vi er stadig i en form for proces med hensyn til at finde ud af, hvilke områder af hjemmesiden, vi vil satse på, og den rette tidsmæssige prioritering i forhold til de andre opgaver, Henrik har.

En ting er at få noget startet, noget andet er fortsat at holde de forskellige initiativer i gang.

Henrik har ikke ønsket at komme op på en 200% stilling, så vi er nødt til at prioritere.

En af de ting, som Henrik sidder som tovholder for, er en ny udgivelse at Tormod Vågens andagtsbog I kongens nærhed, som er en andagtsbog, der kommer igennem Det Nye Testamente på 365 dage.

Det er Anna Marie og Christian Dørken, der sidder med oversættelsen til nudansk fra gammelt norsk. Jeg vil gerne sige tak for, at I har sagt ja til at gå ind i det arbejde.

Mikkel bor i Hillerød og ud over at være ansat i Nyt Liv, så er han ansat som lærer på Luthersk Missions Højskole.

Mikkels arbejdsområder er: at være redaktør for Nyt Livs blad, at forkynde og yde sjælesorg, at forholde sig til åndelige strømninger i tiden og at producere 20 minutters-videoer til vores videoserie ”Den kristne tro”, som ligger på hjemmesiden.

Både Henrik og Mikkel deltager i alle landsudvalgets møder, og det er godt og nødvendigt for os andre i landsudvalget, at vi har to teologer siddende, som kan give hjælp og vejledning, når vi skal forsøge at manøvrere i forskelligt indhold, som vi må forholde os til.

Sidste år tog vi det første spæde skridt i arbejdet på at få lavet en ny Lovsangstoner. Det arbejde er fortsat i gang og vil komme til at fylde mere i landsudvalget de næste år. Vores udgangspunkt er, at vi i løbet af det næste års tid gerne skulle få fastlagt, hvilke sange der skal med. Er der nogle af jer, som kender nogle gode sange, så må I rigtig gerne komme med dem til os, så vi kan få dem med i vores overvejelser. Det er Jacob Bach, som tager imod forslag.

Djurslands Efterskole

Sidste sommer startede, som bekendt, Bent Molbech Pedersen som ny skoleleder på DE. Og jeg vil gerne sige tak til Bent for det samarbejde, vi har haft – selvom det for min del ikke har været det store endnu, så er det dejligt at mærke, at vi er velkomne her på skolen og at mærke, at du har et ønske om, at vi kan få tingene til at fungere på en god måde. Tak for det.

Vi må huske at bede for skolen, for de ansatte og eleverne. Og takke for, at vi kan have en kristen skole.

Efterskolens bestyrelse

Nyt Livs repræsentanter er: Poul Erik Haahr, Kirsten Nissen Hansen og Jørgen B. Knudsen.

Tak også til jer for det arbejde, I lægger i Nyt Livs skole.

Jeg glæder mig over det samarbejde, som er her på stedet mellem Djurslands Efterskole, skolens bestyrelse, KSK og Nyt Liv. Det er dejligt, at vi kan arbejde sammen omkring skolen og lejre og vores fælles ønske: at flere må få lov til at møde Jesus. Tak for det.

Landsudvalget

Landsudvalget består i dag af: Bent Christensen, Hans Peter Hansen, Peder Hovgaard, Martin Dørken, Jacob Bach Christensen, Jesper Aagaard, Ruth-Nina Magelund, Søren Lindhard Thomsen og Martin Thise Holm.

Derudover sidder Christian Lønbæk og Jørgen Christensen med som repræsentanter for KSK, og som tidligere nævnt er Mikkel og Henrik også med til vores landsudvalgsmøder.

Landsudvalget er konstitueret således, at jeg har overtaget formandsposten efter Bent, og Jacob er blevet næstformand.

Bent har flere gange citeret Hans Erik for at sige, at der ikke findes en pensionsalder i Guds rige. Det er jeg meget glad for, og jeg håber, at I, som er med til at trække gennemsnitsalderen godt op i landsudvalget, både kan og vil sidde med mange år endnu.

Sidste år gjorde Bent opmærksom på, at Peder ønskede at stoppe med sin opgave med informationen. I den anledning har Bente og Henrik Christensen sagt ja til at passe informationen og tage imod tilmeldinger til bibel- og vinterlejr. Og vi er utrolig glade og taknemlige for, at I ville gå ind i det arbejde. Det er et stort arbejde, som vi er meget glade for, I vil tage vare på.

Også tak til Lis, som til daglig styrer Nyt Livs forlag.

Der er mange ting, som bare bliver gjort og fungerer, uden at man tænker over det eller bemærker det. Og derfor er der stor risiko for, at jeg har glemt noget. Guds rige består af så mange, som tjener på hver deres måde med det, som de har fået betroet, og det er herligt at vide det. Og prøv og tænk på, hvor mange synder kærligheden skjuler på en bibellejr som denne.

Guds rige er jordens største under.