Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Årsberetning 2015

Beretning ved Nyt Livs formand Bent Christensen ved årsmødet den 12. juli 2015.

Du er indbudt til fest!

Som indledning på beretningen vil jeg gerne minde om et ord fra Luk 14,16: ”Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange (dvs. alle).”

Det er Jesus, der med en lignelse vil tale med os, som er samlet i dag. Tale med os om, hvad det er, vi står midt i. Ser vi os omkring, melder der sig mange spørgsmål: ”Hvad er det, der sker?”

Vi får svaret her. Vi står midt i forberedelsen til en stor fest. Den skal holdes i Himlen og er bestemt for hele verden.

Vi får en svag anelse om, hvad det er, der sker, hvor overvældende stor festen bliver, når vi ser på naturen en forårsdag eller en tidlig sommerdag. Alt er fantastisk.

Vi ved godt, at det kun varer kort, snart falmer og visner det hele. Men sådan er det ikke med den fest, Jesus indbyder til, den skal vare evigt.

Jeg mødte dette ord en dag, jeg kom hjem fra et godt møde, som jeg takkede for og var glad for. Men samtidig havde jeg en klar følelse af, at jeg lille menneske ikke kunne overskue

det hele og ikke kunne se, hvor vejen skulle gå. Da fandt jeg hvile i dette budskab: ”Du står midt i forberedelsen til en meget stor fest, og det er ikke dig, der har ansvaret for festen.”

Her og nu oplever vi ofte det, som Paulus og Silas oplevede i Filippi. Indbyggerne kom med beskyldninger: ”Disse mennesker skaber uro i vores by” (ApG 16,20). Det føles urimeligt.

Men husk: Ansvaret er ikke dit. Du står midt i forberedelsen til en fest, der er så overvældende, at ingen af os kan fatte det. Alle er indbudt, men der er nogle, der ikke vil med. Senere, men ikke nu. Derfor er der modstand.

I teksten fra Luk 14 fortæller Jesus, at alt er færdigt. Derfor sender han nu sine tjenere ud for at sige: ”Kom, nu er alt rede!” (v.17).

Men hvorfor begynder festen ikke?

Manden, den treenige Gud, vores himmelske Far, vores bror, vil have alle med!

Jesus vil have alle med. Det er af hensyn til os, at han venter. Men de indbudte havde ikke tid …

Så står der, at han sender sine tjenere ud igen for at indbyde alle dem, der ikke kunne selv, alle dem med fejl, alle syndere, alle dem, der lever på gaden, på livets skyggeside.

Og når salen er fyldt, lukkes døren, og festen begynder.

Så er spørgsmålet for mig: Er jeg blandt dem, der tager imod indbydelsen og er optaget med at gøre mig rede til festen, at få min synd gjort op? Eller er jeg blandt dem, der har så travlt med alt andet, så jeg kommer for sent til festen? Jeg vil godt nok gerne med, men jeg kommer for sent! Jeg kender ikke ”Manden” så godt, så det er ikke det, jeg er mest optaget af.

Der står om Lydia i ApG 16, 14-15: ”Lydia lyttede til Herrens ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig.”

Det er vores bøn og vort ønske for denne dag, denne Bibellejr og for alt Nyt Livs arbejde, at det må ske igen. At mennesker lytter, at Herren åbner hjerterne, så vi tager imod Jesus.

Medarbejdere og ledere

Der er ikke i det forløbne år sket nogen ændringer i antallet af ansatte eller i deres ansættelsesgrad. Men vi har inden for de sidste par år drøftet fremtiden og er i gang med et generationsskifte.

Nye vilkår

Sidste år omtalte jeg nogle forhold, som jeg gerne vil gentage:

Meget i vort land har forandret sig, og ikke alt er dårligt. Aldrig har vi haft så gode muligheder rent materielt. Vi har nogle tekniske muligheder i dag, som vi ikke havde tidligere.

En af de ting, som har ændret sig meget inden for det sidste halve århundrede, er familiemønsteret. Da Nyt Livs arbejde begyndte først i 60‘erne, var det i mange familier sådan, at far gik på arbejde, og mor var hjemme og kunne tage over, når far var væk. Sådan er det kun hos få i dag. Familierne er generelt blevet mere pressede og stressede, og forældrenes overskud af tid og kræfter til at deltage i Guds riges arbejde er blevet mindre.

For arbejdet i Nyt Liv har det også betydning, at det kun er meget få af dem, som deltager i Nyt Livs lejre, som ser arbejdet i Nyt Liv som deres første og vigtigste kald i Guds rige. Langt de fleste har deres primære engagement et andet sted. Det er ikke noget, vi beklager, men det giver nye vilkår for arbejdet.

Ser vi på listerne over de ting, der er i gang, og listerne over de mange ting, som vi modtager forslag om at sætte i værk, så ser vi på hinanden og tænker: Hvem har kræfter til dette? Hvem har mulighed for at tage over?

Sidste år nævnte jeg to eksempler på ting, vi meget gerne vil sætte i værk, hvis vi kan få kræfter og ressourcer til det:

1) Jeg tror, det er mere end 20 år siden, vi i gamle referater finder ønsket om en ny udgave af Lovsangstoner. Flere har spurgt, om det er muligt at købe den nuværende udgave. Vi ønsker at bevare de gamle vækkelsessange og evangeliske sange, som har været kendt og brugt i Nyt Livs arbejde fra begyndelsen, men vi vil gerne udvide Lovsangstoner med nye sange som f.eks. ”Pladsbyttet”.

Fra Forretningsudvalget har vi et forslag til næste landsudvalgsmøde om at begynde et arbejde med at udvælge de sange, vi gerne vil have med i en ny udgave.

Vi tænker på et forløb over 3-4 år, hvor vi for at færdiggøre arbejdet tænker på at købe hjælp det tredje eller fjerde år til denne opgave.

2) Et kursus for forkyndere og ledere. En ny generation af forkyndere og ledere har brug for sund bibelsk og evangelisk vejledning i deres tjeneste. Enhver tjeneste i Guds rige udspringer af evangeliet, og det er afgørende, at forkyndernes og ledernes forventning er knyttet til Guds Ånds gerning gennem Ordet. Hver ny genration må lære det indefra: ”Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre.”

Vi talte også om dette på sidste årsmøde, og vi har nu sat en cirka-dato på det første kursus. Det bliver, om Gud vil, ultimo oktober/primo november 2017. Det er så tanken også her at købe hjælp til at stå for gennemførelsen af dette kursus.

Ny ansættelse?

Det betyder at vi ikke har taget beslutning om yderligere ansættelser i Nyt Liv, men at vi prøver at ansætte venner til at løse bestemte opgaver.

Henrik Gren Hansen

Når det gælder Henrik Gren Hansens arbejde, består hans stilling forsat af følgende opgaver:

– Redaktionsopgaver ved Nyt Livs blad.

– Ansvar for Nyt Livs hjemmeside. Der er brugt mange timer på dette arbejde, både af Henrik og af det udvalg, der har haft ansvar for denne opgave.

– Forlagsarbejde.

– Deltagelse i lejre og kurser.

– Undervisningsopgaver.

– Forkyndelse.

– Administrative opgaver.

Vi glæder os over, at der er meget bud efter Henrik som forkynder og underviser.

Henrik er i det forløbne år flyttet fra Esbjerg til Snejbjerg og har p.t. hjemmekontor.

Vi har været meget glade for det kontorfællesskab, som Henrik har været med i på Arken i Esbjerg. Herfra skal der lyde en stor tak til Arken i Esbjerg. Vi arbejder på, at Henrik kommer ind i et lignende kontorfællesskab i Herning.

Mikkel Vigilius

Mikkel Vigilius er forsat redaktør af Nyt Livs blad i en 40% stilling. Han er ansat 60% som lærer på bibelskolen LMH i Hillerød. Fra Nyt Liv ser vi det som en vigtig opgave, at Mikkel forsat kan virke på LMH.

Vi glæder os over vore to ansatte, de er forskellige som nat og dag, men forskelligheden bliver brugt i et godt og frugtbart samarbejde.

Bed for dem. Forbønnen er den vigtigste tjeneste i Nyt Liv.

Bed for alle, der har et ansvar i Nyt Liv. Bed om Guds ledelse i de skridt, der skal tages, og om Guds velsignelse i de ting, der skal gøres. Bed om, at vi må få de kræfter og de midler, vi har brug for i det arbejde, som Gud vil, at vi skal gøre.

Nyt Livs blad

Nyt Livs blad udkommer tre gange om året og er en af Mikkels vigtigste arbejdsopgaver.

Undervisning på nettet

Da Mikkel fra 1. august 2012 fik mere arbejdstid i Nyt Liv, begyndte han med enkel troslæreundervisning på internettet. De første 15 udsendelser er lavet færdige og kan findes på hjemmesiden.

Bibellejr

Vi ønsker at fastholde et meget enkelt program med god plads til forkyndelse, undervisning og kristent fællesskab.

En stor tak, fordi der hvert år er nye, der melder sig som medarbejdere!

I årets løb kommer der mange forslag om ting, der kunne gøres anderledes. Det er ikke alle forslag, der bliver til virkelighed, men tak til alle, der bruger tid på at komme med konstruktive kommentarer og forslag. De bliver modtaget positivt, taget alvorligt og brugt, så langt der er mulighed for det. Tak, om I forsat vil komme med gode råd og idéer. Vi ser ikke alt!

For alle generationer

Børne-, junior- og ungdomsprogrammet er en integreret del af lejren. Vi ønsker ikke, at generationerne skal fordeles på forskellige lejre. Det er en gave og en glæde, at hele familien kan være sammen. Vi glæder os over, at der igen i år er en meget stor flok af børn og unge.

Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der er sammen med børnene og de unge på bibellejren. Tak til alle jer, der bruger af jeres ferie til denne vigtige opgave, så børnene og de unge gennem undervisning og aktiviteter rækkes evangeliet om Jesus.

Men der er brug for nye medarbejdere, og jeg vil gerne lægge spørgsmålet hen til jer unge, til jer børnefamilier, og jer unge bedsteforældre: Skal den kommende generation møde evangeliet, er det måske mig eller os, der skal melde os til at hjælpe? Hjælpe med de gaver, vi hver især har fået betroet.

En opgave, som vi ofte mangler hjælp til, er pasningen af de mindste børn under aftenmøderne. Kan det passe?

Forårslejr og nytårslejr

Ud over bibellejren har vi hvert år haft en nytårslejr og en forårslejr.

Vi har i landsudvalget beslutte at stille nytårslejren på pause, ikke på grund af manglende deltagere, men på grund af mangel på resurser.

Forårslejren har vi næste år flyttet til sidste weekend i uge 7, og vi regner med, at det bliver en ”uge 7-lejr” i mange år frem. Det passer bedre for Djurslands Efterskole, og vi kan på denne måde have en fast dato hvert år. Det er godt for skolen, og det letter planlægningen betydeligt, at vi kan lave aftaler nogle år frem. Vi skifter derfor navn til ”vinterlejr”.

Det bliver næste år bl.a. Mikkel Vigilius der taler på vinterlejren.

Nyt Livs forlag

Forlaget har som formål at udgive nødvendige bøger, der hvor vi ser et formål og et behov.

Siden sidst har vi indledt et samarbejde med Bethesdas boghandel i København.

Nyt Livs forlag har stadig adresse på Storskovvej 10 i Dronninglund. Se nærmere oplysninger om forlaget på hjemmesiden.

Kontoret passes udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Arbejdet vokser ganske stille, og det glæder vi os over. Tak for dette!

Ydremission

De seneste år har vi arbejdet sammen med Dansk Balkan Mission. Det er et arbejde, der forener omsorgen for menneskelige behov blandt især sigøjnere med en meget klar og central evangeliserende forkyndelse.

Vi er glade for dette samarbejde og ønsker vore venner Guds rige velsignelse i arbejdet.

Djurslands Efterskole – Nyt Livs skole

Nyt Livs repræsentanter i bestyrelsen for Djurslands Efterskole var frem til generalforsamlingen i maj Sidsel Dørken, Poul Erik Haahr og Jørgen B. Knudsen.

Sidsel har her i foråret bedt om at blive fritaget for dette arbejde. Det er for vanskeligt at forene det at bo i København med et bestyrelsesarbejde i Fjellerup.

Som afløser for Sidsel har vi spurgt Kirsten Elisabet Nissen Hansen. Og Kirsten har sagt ja. Det glæder os meget, og jeg vil byde Kirsten velkommen! Samtidig vil jeg gerne sige en stor tak til Sidsel for det år, der er gået, vi ser frem til, at der bliver en anden gang.

Der er sket meget på skolen siden sidste år, både når det gælder renovering, elevtal, og medarbejdere.

Det, der har fyldt mest det sidste år, har være forstanderskiftet. Anders Christensen har ønsket at prøve noget nyt og er nu ansat i Krifa.

Efterskolen har per 1. august ansat Bent Molbech Pedersen som ny forstander.

Herfra vil vi gerne sige tak til skolens bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år. Tak til Tom og til alle de øvrige medarbejdere!

Lad os huske skolen og alle dens ansatte i vores forbøn. Og så vil jeg gerne igen opfordre alle, der har mulighed for det, til at melde sig ind i skolekredsen og deltage i generalforsamlingen.

KSK’s opgaver i Nyt Liv

Det er KSK’s bestyrelse, der har ansvaret for Nyt Livs bygninger på Djurslands Efterskole.

Det nye byggeri har fyldt meget i vores tanker.

Bygningen er nu færdig og godkendt af myndighederne.

I det forløbne år er Jørgen Christensen og Christian Lønbæk gået i gang med at bytte roller, så Christian Lønbæk fremover bliver formand for KSK.

Jørgen er stadig med i KSK’s bestyrelse. Fra Landsudvalget vil vi gerne sige en kæmpe tak til Jørgen for mange års tro tjeneste, men også tak for et forsat arbejde i bestyrelsen. Hans Erik Nissen har jo lært os, at i Guds rige er der ikke noget, der hedder pensionsalder.

Her fra Landsudvalget vil jeg gerne sige KSK en kæmpe tak for det store arbejde, de året igennem har udført med vedligeholdelse af bygninger og campingplads, og nu sidst indretning af en ny legeplads.

Tak for godt samarbejde med bestyrelsen!

Konstituering af landsudvalget

Ifølge vedtægterne skal der være mellem 7 og 15 medlemmer i Landsudvalget. Tak til alle, som beder for os, der er med i Landsudvalget! Tak, om I også vil være med til at bede Gud kalde nye medlemmer frem.

LU består i dag af Søren Lindhard Thomsen, Hans Peter Hansen, Ruth-Nina Magelund, Martin Thise Holm, Jacob Bach Christensen, Peder Hovgaard, Bent Christensen, Jesper Aagaard og Martin Kirkegaard Dørken.

Ved årsskiftet 2014/15 ønskede Svend Aage Paulsen at træde ud af bestyrelsen, og jeg vil gerne her sige en stor tak for et godt samarbejde gennem mange år. Samtidig vil jeg gerne byde Jesper Aagaard velkommen. Jesper er gift med Judith, og de bor i Vanløse. Vi glæder os til samarbejdet. Jesper regner med at blive færdig som jurist inden for de nærmeste måneder.

Derudover deltager Jørgen Christensen og Christian Lønborg som repræsentanter for KSK, og Mikkel Vigilius og Henrik Gren Hansen deltager som ansatte.

Ledelsen på skolen deltager normalt ved begyndelsen af landsudvalgets møder med nyt fra skolen.

Noget af det, der har glædet mig mest de seneste år, er, at der nu er et flertal i landsudvalget af yngre, modne mennesker.

I det nye år skal vi have valgt en ny til at passe informationen og modtage tilmelding til bibellejr og vinterlejr. Stor tak til Peder for din trofasthed og for dit store arbejde gennem mange år. Vi glæder os over, at Peder forsat vil tage ansvaret for Nyt Livs regnskab og sørge for ind- og udbetalinger.

Vi har også et ønske om at finde en person, der kan og vil overtage arbejdet med at holde styr på vore ansattes ansættelsesforhold. Tak, om I vil være med til at bede disse personer frem.

Når vi til januar skal konstitueres, skal der vælges en ny formand. Vi er i gang med at forberede dette, men jeg vil allerede nu sige tak til alle for mange gode år på denne post.

Tak

Til slut vil jeg gerne på landsudvalgets vegne bringe en stor tak til alle dem, der gør et stort og ulønnet arbejde året igennem, for at det hele kan lade sig gøre! Tak for forbøn, tjenstvillighed, medleven, gaver og gavebreve!

Og tak til I andre i landsudvalget for et godt samarbejde og et godt fællesskab!