Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Årsberetning 2011

Beretning ved Nyt Livs formand Bent Christensen ved årsmødet den 13. juli 2011.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje! Ham være ære i evighedernes evigheder! (Gal 1,3-5).

Når Paulus begynder alle sine breve med dette ord: ”Nåde være med jer og fred …”, så tror jeg, det er for at pege på noget grundlæggende, som det er livsvigtigt for os at gribe og grunde over og bygge vort arbejde på.

Nåde er, at Gud for Jesu skyld slår en streg over mig og alt mit og lægger det på Jesus, og så tilregner han mig alt det, som Jesus er og har gjort, som om det var mit.

Nåde er ikke en kraft, som forandrer mig, men det er syndernes forladelse og tilregnelse af Jesu retfærdighed. Vi får alt af nåde, gratis, for intet.

Når dette går op for os, bliver vi små, og Jesus bliver stor, og vi må bøje os i undren og tak for den fred, som overgår al forstand.

Jeg tror ikke, at Gud er mig nådig, fordi jeg beder til ham, eller at jeg har bevæget ham med mine tårer, min anger eller bod. Men Gud er ved Jesu soningsdød forsonet med mig og nådigt stemt mod mig. Det er Jesus og hans værk, det drejer sig om.

Syndernes forladelse er heller ikke bare en renselse fra nogle enkelte synder, som jeg er faldet i, men den indebærer, at jeg overhovedet ikke tilregnes noget af mit eget; jeg er fri i Jesus.

Nåden er, at jeg kan tro mig frelst, ikke bare når jeg føler, at jeg er retfærdig og hellig, eller når jeg føler Guds kraft og gaver i mit liv, men også når jeg ikke oplever andet end synd og elendighed, fattigdom og usselhed. Da får jeg lov at gribe fat i Guds Ord og løfte, som siger, at jeg for Jesu skyld har syndernes forladelse, er hellig og ren i Ham, af nåde alene, ved troen alene, for Jesu skyld alene – uden gerninger, uden forbedringer, eller hvad vi nu kalder det.

Det er vores lutherske arv; det er Luthers vidnesbyrd, og det forkynder vi, ikke fordi det er Luther, der siger det, men fordi det er Skriftens vidnesbyrd.

Der er mange Guds børn, som ikke i deres bekendelse er lutherske, men som tror Skriftens evangelium om Jesus og Guds nåde i ham.

Samtidig er der mange, som er lutherske i deres bekendelse, men som tror og lærer i strid med Skriften og evangeliet.

Vi må ikke tro og tænke, at så længe vi er med i den eller den kristne sammenhæng, så er alt vel. Eller modsat, at hvis man ikke kommer i den eller den menighed, så kan man ikke være en kristen. Det handler i bund og grund om hjertets forhold til Jesus. En kristen har hver dag, ja hvert øjeblik, brug for Guds nåde i Jesus Kristus, ham til ære!

Nyt Livs arbejde

Hjemmesiden

På vores hjemmeside ønsker vi at orientere om Nyt Livs aktiviteter, men også at formidle bibeltro undervisning og forkyndelse. Talerne fra dette års bibellejr lægges eksempelvis ud på hjemmesiden.

Nyt Livs blad

Per 1. august 2010 ansatte vi Mikkel Vigilius som redaktør og Henrik Gren Hansen som redaktionssekretær for vores blad. I efteråret 2010 udsendte vi Nyt Livs blad nr. 1, årgang 43, og i foråret 2011 udsendte vi blad nr. 1, årgang 44.

Jeg vil gerne sige tak, først og fremmest til Mikkel og Henrik, for det store arbejde der er gjort, men også tak til jer andre, der har været medarbejdere på bladet på forskellig måde!

Da vi genoptog bladarbejdet, var vi enige om målet med bladet. Vi ønskede, at bladet skulle tjene til vækkelse, opbyggelse og åndelig vejledning på bibeltro og evangelisk-luthersk grund. Men hvordan vi kom dertil i den praktiske hverdag, det var ikke så enkelt at overskue.

Jeg tror godt, jeg må røbe, at vi var nogle i redaktionen, der tænkte på et blad på 32 sider, mens andre tænkte på 70-80 sider. Nogle tænkte: Hvordan får vi stof nok? Andre tænkte: Hvordan får vi plads nok? osv.

Vi besluttede at trykke det første nummer i et oplag på 600 stk. Nr. 2 bestilte vi i et oplag på 800 stk. Men det ser ud til, at trykkeriet har haft svært ved at få maskinen stoppet, for vi modtog 950 stk. Derfor har vi et lille overskudslager til uddeling.

Tak til alle Nyt Livs venner for den gode modtagelse, I har givet bladet, og for jeres forbøn!

Det er vores ønske og mål, at der på et tidspunkt skal komme 4 blade om året. Så langt er vi ikke endnu, men der kommer et blad mere her i efteråret [dette blad].

Bibellejr

Bibellejr” er det nye navn på vores store sommerlejr, og navnet er blevet godt modtaget. Vi vil med det nye navn fortælle, at lejren er for alle aldre og ikke kun for familier.

Vi ønsker fortsat et enkelt program med vægt på forkyndelse og bøn og med god tid til at tale sammen og berige hinanden i det kristne fællesskab.

Jeg vil gerne sige hjertelig tak til Dan Hessel-lund for den centrale, vækkende og evangeliske forkyndelse, vi har lyttet til ved aftenmøderne i år ud fra Johannesevangeliet. Tak også til jer andre, der har sagt ja til det kald, det er, at bære Guds ord frem. Vi ved, at det for jer alle har kostet mange timers arbejde med forberedelse, som andre ikke ser.

Næste år, i 2012, ligger bibellejren i uge 29 med ankomst d. 14. juli og afrejse lørdag d. 21. juli. Hovedtaleren bliver, om Gud vil, Hans Erik Nissen.

I forbindelse med vores bibellejr er der ingen selvstændig børne- og juniorlejr. Alle aldersgrupper er en del af det ene og samme lejrfællesskab. Men vi glæder os meget over, at der hvert år er en flok unge, som vil bruge noget af deres ferie til at være sammen med børnene, lege med dem, give dem en god oplevelse og igennem undervisning række dem evangeliet om Jesus. Tak til jer! Lad os huske at bede for børnene og de unge.

Seniorlejr

I marts måned 2011 havde vi en god seniorlejr, hvor Erik Trans var hovedtaler. I 2012 er seniorlejren programsat til den 16.-18. marts, og Egon Jensen fra Haderslev har sagt ja til at være hovedtaler. Tak til seniorlejrens udvalg for et godt stykke arbejde! Vær med til at bede nye medarbejdere frem også til dette udvalg.

Nytårslejr

Ved årsskiftet havde vi for andet år i træk nytårslejr. Også det er en lejr for alle aldersgrupper, selvom der har været en overvægt af unge. Det er en forholdsvist kort lejr med kun to overnatninger. Men der er ikke desto mindre mulighed for, at vi kan samles om fem bibeltimer, et vidnesamvær og en midnatsgudstjeneste. Herudover er der god tid til samtaler. Det er en rigtig god måde at fejre nytår på.

I år har Martin Haahr Olsen sagt ja til at være hovedtaler. Han skal holde tre bibeltimer, mens Henrik Gren Hansen og Mikkel Vigilius hver skal holde en. Velkommen på nytårslejr fra den 30. december 2011 til den 1. januar 2012!

Andre lejre og kurser

Vi holder for tiden ikke andre lejre eller kurser i Fjellerup end de tre, som jeg har omtalt her. Vi har mange tanker om forskellige former for kurser, som der kunne være behov for, og som mange kunne have glæde af.

Vi har tidligere arrangeret lejre for børn fra misbrugshjem. Det er sket i samarbejde med Blå Kors, og det er en rigtig god mulighed for at forene den menneskelige omsorg med et centralt vidnesbyrd om Jesus. Vi har talt om at genoptage den lejrform.

Vi har også talt om at arrangere kurser for prædikanter og ledere, ikke mindst for dem, som er unge og nye i disse tjenester.

Der har også været forslag om kurser for folk, der har ansvar for kristen sang og musik.

Der er mange muligheder. Men vi er en begrænset flok med begrænsede ressourcer. Vi har nedsat et udvalg til at overveje og komme med forslag til, hvad vi kan gøre. Men der skal være folk og ressourcer til det, før vi tør udvide vores lejrarbejde. Bed også gerne for det.

Mødevirksomhed

Vi er ikke nogen stor organisation, og fast mødevirksomhed har vi kun i Dronninglund. Når vi arrangerer noget, offentliggøres det på hjemmesiden, og hvis det passer med datoerne, da også i bladet.

Forlag

Nyt Livs forlag har i de senere år udgivet en lang række cd’er og dvd’er med indhold fra arrangementerne ”Sange vi aldrig glemmer”. Om vi skal videreføre disse arrangementer, ved vi ikke. Vi oplever, at det har været en arbejdsform, som har været velsignet af Gud. Vi har fået lov at vidne om Jesus gennem gode og prøvede sange til vækkelse og opmuntring. Men det er muligt, at vi skal bruge kræfterne på noget andet nu. Det er noget, vi overvejer. Vi beder om lys over vejen frem.

Vi udgiver også gerne bøger, når der er vigtige og nødvendige bøger, som kan tjene til troens vækkelse, opbyggelse og vejledning. Vi overvejer i øjeblikket at udgive en andagtsbog. Det kan blive en helt ny, en der er oversat, eller en ældre, som bliver genoptrykt. Men også her afhænger det af, at vi har kræfter til det, og at Gud betror os midlerne til det.

Forlaget har til huse hos Lis og Jørgen Christensen. Kontoret passes udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Vi vil gerne her sige tak til Inge Christensen, der tager sig af salg og markedsføring, til Lene Christensen, der står for bogholderiet, og til Lis, der passer telefon, pakker og sender m.m. Tak til jer alle!

Ydremission

Som kristne har vi alle et medansvar i arbejdet for at bringe evangeliet til de mennesker og folkegrupper, som ikke har hørt det. Det betyder, at vi har et medansvar for ydre mission.

I Nyt Liv har vi i de seneste år valgt økonomisk at støtte Dansk Balkan Mission. Det er et arbejde med samme åndelige grundlag og linje som Nyt Liv. Det har ingen lønnede medarbejdere. Alle arbejder frivilligt, og midlerne går ubeskåret til at bringe bibler, kristen litteratur og basale fornødenheder til nødlidende primært i Rumænien. Man kan læse mere om dette arbejde i efterårets nummer af vores blad [dette nummer side 16-17].

Djurslands Efterskole – Nyt Livs skole

Nyt Liv har til stadighed tre repræsentanter i Djurslands Efterskoles bestyrelse. I øjeblikket er det Kirsten Skak Jensen, Torsten Nielsen og Allan Villadsen. Vi vil gerne sige disse tre en stor tak for arbejdet!

Jeg vil også sige tak til den øvrige bestyrelse og til formanden, Henrik Rasmussen, for samarbejdet i det forløbne år!

Forstanderparret Stefan og Jette har valgt at stoppe på efterskolen denne sommer. Stefan har fået nyt arbejde som skoleleder i Aalborg. Vi vil sige mange tak for samarbejdet med Stefan og Jette i deres tid på skolen, og vi vil ønske Guds velsignelse over tjenesten fremover!

Den nye skoleleder er Anders Christensen fra Silkeborg, og viceleder er Tom Skuldbøl. Vi vil gerne byde dem begge velkommen i de nye opgaver og ser frem til samarbejdet.

Lad os huske skolen og alle dens ansatte i vores forbøn. Der sker til stadighed meget på skoleområdet, og der står en åndelig kamp om vore kristne skoler. Det gælder også Djurslands Efterskole. Bed for den kristne skolesag i Danmark! Ingen andre steder når vi så mange ikke-kristne børn og unge på et tidspunkt i deres liv, hvor de er lydhøre over for evangeliet.

Så vil jeg også gerne opfordre alle, der har mulighed for det, til at melde sig ind i skolekredsen og deltage i generalforsamlingen. Skal en skole bevares som en kristen skole, er det ikke nok, at der er gode vedtægter. Der må til stadighed være en vågent, aktivt bagland, der beder og arbejder for skolen. Vær med til at bede de rigtige bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere frem.

Så vil jeg minde om, at næste års generalforsamling er 13. maj 2012 på efterskolen.

Kristent Skole- og Kursuscenter – KSK

En væsentlig del af ansvaret for efterskolens bygninger og arealer varetages af bestyrelsen for KSK. Bestyrelsen er udpeget af Nyt

Livs landsudvalg. Vi vil gerne sige tak til bestyrelsen for deres arbejde i det forløbne år og for et godt samarbejde!

Landsudvalget

Ifølge Nyt Livs vedtægter skal der være mellem 7 og 15 medlemmer i landsudvalget. Inden for det seneste år er to medlemmer stoppet. Det er Ellen Møller fra Nørresundby og Kaj Nielsen Gøgsig fra København. Vi vil sige en stor tak til dem begge for deres tid og arbejde i landsudvalget!

Så glæder det os, at Martin Thise Holm har sagt ja til at indtræde i landsudvalget. Hjertelig velkommen til ham!

Med disse udskiftninger er vi aktuelt 8 medlemmer af landsudvalget. Bed for os og bed om, at Gud må give os de rette medlemmer i landsudvalget.

Tak

Til slut vil jer gerne på landsudvalgets vegne bringe en stor tak til alle dem, der gør et stort og ulønnet arbejde året igennem, for at det hele kan lade sig gøre!

Tak for forbøn og gaver! Og tak til medlemmerne i landsudvalget for et godt samarbejde og et godt fællesskab!