Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Er det dæmonisk eller bibelsk tungetale?

... Og hvordan skal man forholde sig til Torben Søndergaards lære?

Spørgsmål:

Hej, mit navn er Jesper. Jeg er for nylig blevet anfægtet af en forkynder ved navn Torben Søndergård, som står bag flere videoer på hjemmesiden http://thelastreformation.com/. Han lærer, at man er frelst og har tilegnet sig Jesu forsoning, når man er døbt med Helligånden, hvilket jeg er helt enig i. Men som jeg forstår Bibelen, er det sande kendetegn på Guds Ånd, at man ser sandt på sig selv som synder og griber efter nåden i Jesus. Torben lærer derimod, at Ånden har forskellige synlige tegn som tungetale. I videoer på hjemmesiden, som jeg før henviste til, kan man se, at han døber folk og de efterfølgende taler i tunger, selvom de ikke ved, hvad det er for noget. Mit spørgsmål er så, hvad det er, der sker i disse videoer, om det er noget dæmonisk eller om det er en bibelsk tungetale? Og i så fald, er det noget vi som kristne burde opsøge?

På spørgsmålet, om vi må få et mere præcist link til en video, har Jesper svaret:

Jeg har et link til en video her: https://www.facebook.com/levi.leckenby/videos/10153120618661442/, der godt nok ikke er fra hjemmesiden, men som også viser, hvad de laver. Jeg ved til gengæld ikke, om den første kvinde kendte til tungetale i forvejen. Men jeg synes umiddelbart, at det ligner, hvad der står i ApG 10,44-46: “Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger; for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud.”, bortset fra, at det i skriftstedet udløses af forkyndelsen om Jesus, mens det i videoen udløses ved, at de råber og “uddriver dæmoner”.

Svar:

Kære Jesper.

Tak for dit spørgsmål. Jeg har set den video, du har henvist til. Jeg synes ikke, det er så ligetil at svare, men jeg skal forsøge.

Jeg vil dele svaret i tre dele.

1. Først lidt om tungetale. Selve begrebet kan have flere betydninger. Dels kan det kan dække over, at man lærer at lade munden tale uden forstandens kontrol – en slags selvsuggestion. Og dels kan det betyde, at ånder udefra tager magten over tungen og taler gennem personen. Disse ånder kan være mørkets magter i større eller mindre grad af besættelse. Det kendes fra hedenske religioner i dag, og vi læser også om det i Bibelen. Og så kan der jo, som du selv er inde på, være tale om, at Helligånden kommer over et menneske og taler gennem dennes tunge. Det kendes også i kristne menigheder i dag.

Tungetalefænomenet er altså som sådan ikke et entydigt tegn på, hvilken ånd der taler. Men vi kan altid kende Helligåndens tale på, at han bekender Jesus som Kristus. Kristus (det samme som Messias) betyder ”den salvede”, og peger derfor hen på den Guds salvede (nemlig Ypperstepræsten), der gav sit liv som sonoffer for menneskers synder og frembar sit rensende blod på den himmelske nådestol en gang for alle.

Derfor hedder det: Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender [den] Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden (1 Joh 4,1-4).

Jeg hørte fornylig følgende udsagn fra den norske præst og forkynder Jan Bygstad: ”Helligånden er en meget beskeden mand! Han taler aldrig om sig selv og fremhæver aldrig sig selv. Han taler altid om Jesus, og hvad han har gjort for os.” Desuden kendes Helligånden på ”glæde og fred” (jf. Rom 14,17).

2. Så lidt om den video du linker til. Jeg har set på den et par gange, og den er ikke så ligetil at bedømme, især fordi den er så flimrende og lyden så utydelig. Men min personlige mening er, at dels kan jeg ikke – med al den råben og skrigen og de groteske fagter – genkende sceneriet fra nogen beskrivelse i NT – og da slet ikke ApG 10,44ff, og dels ser det ud som om, det hele er iscenesat (der bliver jo også klappet bagefter!?).

3. Endelig et par ord om tungetalen som nødvendigt vidnesbyrd om, at man er et Guds barn og har fået Helligånden som pant. Det er rigtigt, at i den allerførste del af aposteltiden manifesterede Helligåndens udgydelse sig gennem tungetalen, men i Apostlenes Gerninger er der også en række eksempler på, at mennesker kom til tro og blev døbt (ved Helligåndens overbevisning), uden at de talte i tunger (se f.eks. ApG 8,39 og 16,34).

I 1 Kor 12 – 14 nævnes tungetalen som én af Åndens gaver, men i den sammenhæng fremgår det også tydeligt, at ikke alle i menigheden kan (eller skal) tale i tunger. Det retoriske spørgsmål i 12,30: ” … kan alle tale i tunger …” kræver klart svaret ”nej!”

Læg i øvrigt mærke til, at der intet sted i brevene i NT står, at tungetalen – eller nogen anden af Åndens overnaturlige gaver kan eller skal fungere som grund for frelsesvished. Overalt hedder det ”af tro … ved tro … gennem troen …” osv. Den, der sætter sin lid til, at Gud er sanddru, når han erklærer den retfærdig, der tager sin tilflugt til Jesu Kristi forsoning for alle vore synder, ejer frelsen, også selvom han ikke ser nogen ydre tegn. Sådan lærer den Hellige Skrift.

Og så lige til sidst: Det kan være livsfarligt at tro en lærer, kun fordi han henviser til underfulde tegn og gerninger, for Jesus advarer igen og igen, at i de sidste tider skal falske profeter træde frem med undere og tegn; se f.eks. Matt 24,24 og Mark 13,22.

Desuden – og det er bestemt ikke uvæsentligt i denne sammenhæng – skriver Paulus i 1. Kor 1,21 – 24: For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom.

Jeg håber, dette kan være dig til lidt hjælp i din anfægtelse. Det har det været for mig.

Hjertelig hilsen

Jens Olsen

Torben Søndergaards teologi er i denne tid til anfægtelse for mange, ikke mindst unge kristne. Vi planlægger at tage centrale elementer i Torben Søndergaards teologi op i et kommende nummer af Nyt Livs blad (red.).

Udgivet af

Jens Olsen

Jens Olsen, Ringkøbing, prædikant i Luthersk Missionsforening.

Jens Olsen

Jens Olsen, Ringkøbing, prædikant i Luthersk Missionsforening.