Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Mikkel Vigilius

Mikkel Vigilius, Hillerød, underviser på Luthersk Missions Højskole, redaktør for Nyt Livs blad.

Udgivelser

Af nåde

Om hvordan Carsten Espersen kom til tro på Jesus.

Fra apostelkirken til tværkirkelighed

Om hvordan man gennem kirkens historie har forstået kirkens væsen og forholdt sig til tværkirkelighed.

Hvem og hvor er de sande kristne?

Om hvad der kendetegner de få sande kristne, hvad de sande kristne har til fælles, og hvad vi skal lægge vægt på i valg af menighed.

Påvirkningen fra reformert teologi - hvor føres vi hen?

Om de grundlæggende forskelle mellem luthersk og reformert teologi - og hvorfor nogle, også konservative lutherske, søger mod reformert forkyndelse.

Tjenestedelingen og hovedbeklædning – 1 Kor 11,3-16

1 Kor 11,3-16. Om en vanskelig tekst, som bruges til at afvise hele Paulus' vejledning om tjenestedelingen - men som netop bekræfter dens gyldighed og vigtighed.

Indlæs flere