Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Nyt Livs blad nr. 3-2017 er udkommet

Nyt Livs blad nr. 3-2017 er udkommet

"Tilbage til Skriften" er temaet - med god plads til fordybelse i, hvad Skriften siger om barnet i Betlehem.

Læs hele bladet her.

Reformationsjubilæumsåret er ved at være slut. Men forhåbentlig er vi ikke færdige med reformationen. Skal reformationstidens ånd leve iblandt os, trænger vi til at genopdage mottoet fra den tid: “Tilbage til Skriften”.

Som Carsten Vang skriver i artiklen Luthersk med glæde:

Vi trænger til at genopdage Skriften som den autoritet, der bestandig modsiger vor egen kultur, dømmer vor tids autoriteter og afslører vor egen tids selvfølgelige trospåstande for at bringe kirken og ethvert menneske ind under Guds ords autoritet. På dette felt behøver den lutherske kirke i høj grad en ny reformation.

I dette nummer af Nyt Livs blad vil vi opmuntre og kalde den enkelte læser til at komme tilbage til Skriften. Ønsker vi vækkelse og fornyelse, er det først og fremmest her, vi må begynde. Vi må begynde med selv at søge stilheden for Guds ord igen.

Jesper Aagaards Introduktion til Salmernes Bog giver en konkret vejledning i, hvordan vi kan læse salmerne og bruge dem som bønner til dyrebar trøst og hjælp i vores personlige liv med Gud – uden at vi dermed kaster vrag på salmernes oprindelige sammenhæng. Artiklen løfter lidt af sløret for, hvorfor Luther og mange andre kristne med ham har fundet så stor glæde ved netop salmerne. Dette understreges yderligere med Ruben Skov Jensens trosstyrkende udlægning og personlige anvendelse af Salme 138: Herren fører min sag igennem til frelse.

Her i juletiden er der en særligt god anledning til at fordybe sig i, hvad Skriften forkynder for os om Guds søn, der kom for at frelse os.

Timo Laato samler et udpluk af juleevangelierne i frelseshistorien gennem Det Gamle og Det Nye Testamente og udlægger dem for os, så vi ser, hvordan hele Skriften fra start til slut peger hen mod barnet i krybben, som skulle være frelser for fortabte syndere.

Øivind Andersen skriver om jomfrufødslens betydning, Preben Skov Jensen forkynder om julens glæde midt i denne verdens synd og lidelser: Guds frelsesplan for dig. Og Lars Borgström gør os stille for det kendte juleevangelium fra Lukasevangeliet ved at stoppe op og se evangeliet gennem nogle af de aktører, vi møder:Personerne i juleevangeliet.

Når vi føres ind i Skriftens lys, vil vi se Guds underfulde nåde i Jesus. Men vi vil også erfare, at Gud taler konkret til os om ting i vores liv, vi skal gøre op med. Og følger vi ikke Guds ord, når han peger på ting i vores liv, som vi må ændre, så står vi i en alvorlig fare. Mikkel Vigilius skriver i sin indledende adventsartikel:

En svigtende trosvished og frelsesglæde kan have sin årsag i konkrete misforhold i vores eget åndelige liv. Det er afgørende at være vågen over for dette. Vi står i en stadig fare for at svækkes i troen, føres på afveje og falde fra. I adventstiden synger og beder vi om en ny erfaring af, at Jesus kommer til vore hjerter med sin trøst og fred. Men skal sangen og bønnen være ærlig, må vi være villige til at ransage os selv, om vi selv står i vejen for Åndens gerning.

Føres vi ind i Skriftens lys, vil vi ikke blive ført ind i et liv med ro og harmoni. Men vil vi blive ført til Jesus som synderes ven og frelser – så han bliver en dyrebar og umistelig skat for os.

Må dette blad få lov til at medvirke til det!