Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Nyt Livs blad nr. 1-2018

Nyt Livs blad nr. 1-2018

Forårsnummeret af Nyt Livs blad har bl.a. fokus på forskellen mellem mand og kvinde, og hvordan vi som kristne forholder os i mødet med den transkønnede.

Hele bladet kan læses her.

Ordet er Guds ord. Vi holder ikke noget tilbage, fordi det ikke passer ind i vores tid.

Sådan skriver Lorents Nord-Varhaug (som er en af forkynderne til sommerens bibellejr) i sin artikel om Ordets magt. Det er en tilgang til Skriften, som er lige så vanskelig, som den er nødvendig, sund og livgivende for troen.

Som kristne er vi påvirkede af den tid, vi lever i, og de holdninger og opfattelser, der er de almindelige at møde i vores omgangskreds og i medierne. Og når noget i Guds ord ikke passer ind i vores tid, så er der også noget i vores egne hjerter, der reagerer imod det. Men desto mere har vi brug for at høre det og blive korrigeret og retledt af Guds ord.

Mikkel Vigilius giver i sine fire artikler med overskriften “Kampen om kønnet” en vejledning fra Guds ord, som det tegner til at blive stadigt vanskeligere at holde fast i for den kristne menighed: Vi er skabt som mand og kvinde – med forskellige roller og forskellige styrker – men til sammen kompletterer manden og kvinden hinanden på en forunderlig måde. Så viseligt og velsignet har Gud indrettet det, da han skabte os som mand og kvinde i sit billede.

De gode og gudvillede forskelle mellem kønnene får vi åbenbaret i Guds ord – og hvad Guds ord åbenbarer, bekræftes i en bemærkelsesværdig overensstemmelse af biologien og ikke mindst hjerneforskningen (læs om dette i artikel 2 og 3: Kønnet i bibelsk lys og Kønnet i biologisk lys).

Ikke desto mindre er det et mål for mange toneangivende politikere, forfattere og mediefolk at gøre op med forestillingen om det typisk kvindelige og det typiske mandlige. Den politiske dagsorden, ikke mindst når det kommer til opdragelse af vores børn, er at bryde med alle de traditionelle normer, der klæber til de to køn. Den kønsneutrale bølge (artikel 1) i vores samfund synes ustoppelig – lige meget hvor højt eksempler fra historien skriger til himlen om, at det kun fører til ulykke at ignorere den forskel mellem kønnene, som er Guds skaberordning.

Den “nyere tænkning” om kønnene gør sig ikke mindst gældende i forhold til, hvordan vi ser på Den transkønnede (artikel 4). Og her er vi virkelig sat på valg i den kristne menighed: Vil vi følge Guds ords klare vejledning, eller vil vi følge vores hjerter, der er påvirket af tidens tanker? Hvordan hjælper vi bedst den transkønnede, der kommer til vores menighed? Hvordan viser vi omsorg og kærlighed – sandheden tro?

De transkønnede bliver stadigt flere i vores kønsforvirrede tid og kultur. De er iblandt os, og de kommer til os i den kristne menighed. Lad os bede Gud om nåde og hjælp til at tage imod dem med kærlighed og visdom og med en sjælesorg, der leder dem til nåden og frelsen i Jesus.

I artiklen Tak for modgangen skildres det, hvordan Martin Luther og Tormod Vågen taler om modgang og prøvelser i kristenlivet. Også på dette punkt er den bibelske vejledning ude af trit med tiden. Men også på dette punkt er der sand trøst og hvile i at tage imod Guds ord, også når vores hjerte reagerer imod det.

Og det er udfordrende tale, vi møder i Bibelen om prøvelserne – men bag de hårde ord gemmer sig den eneste virkelige fred.

Som Luther siger:

Vi skal ikke ønske os at blive fri for lidelserne, for lidelserne er jo efter hans vilje og til vores eget bedste.

Den glæde og fred i lidelsen, som Luther og Vågen forkynder og vidner om, hører ikke til i en svunden tid. Karina Lise Knudsen fortæller i sit vidnesbyrd Alt virker sammen til det gode om, hvordan Gud gennem svære tider har knyttet hende til håbet om den nye jord.

Det samme beretter Claus L. Munk om i sang-vidnesbyrdet O du forunderlige Gud!, som han skrev til bladet fra sygelejet kort før sin død:

Hvad er det største under, Gud kan gøre for et menneske? Det er ikke hverken at vinde i lotteriet eller at blive helbredt for en dødelig sygdom. Nej, det er at få sin synd forladt og kastet i havets dyb og at blive udvalgt til hans brud.

Må dette blad også først og fremmest tjene til at holde os denne skat for øje!

Læs alle bladets artikler her.

NB: På grund af nødvendig prioritering af andre arbejdsopgaver, kommer der kun to numre af Nyt Livs blad i 2018.