Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Forrige indlæg:
Nyt Liv 1-2024

Nyt Liv 1-2024

Et nyt blad er sendt ud med nogle stærke og trosstyrkende vidnesbyrd om Guds magt - til trøst, når verden raser mod dem, der holder fast ved Guds ord.

Læs hele bladet her.

“For Gud er alting muligt.” Det er et udtryk, som mange af os kender og bruger som trøst i håbløse situationer. Og det er bibelsk og sandt. Men lige så bibelsk og sandt det er, lige så svært kan det være rigtigt at tage til hjerte – når man for eksempel beder for et menneske, der synes at være milevidt fra alt, hvad der hedder kristen tro.

I vidnesbyrdet Sammenbrud understreger Rosaria Butterfields historie, at det virkelig er sandt og gældende også i dag, at “for Gud er alting muligt”. Rosaria beskriver selv situationen før sin omvendelse sådan her:

“Mit liv, som jeg kendte det, endte som et sammenbrud i april 1999, da jeg var 36 år gammel. På det tidspunkt var jeg fastansat ved Syracuse University i New York som professor i engelsk litteratur og kvindestudier. Jeg havde i 10 år været i et lesbisk forhold med en kvinde, som var dyreaktivist og naturelsker og professor ved et nabouniversitet. Jeg var sekulær feminist, venstreorienteret og postmodernist med speciale i LGBT-studier. Mit verdensbillede var formet af Marx, Darwin og Freud.”

Rosaria blev kristen og måtte tage et radikalt opgør med meget af det, hun tidligere havde sat en ære i, og som havde formet hendes identitet. Omvendelsen blev også ledsaget af en ændret seksualitet.

En tilsvarende ændring oplevede Tom-Roger Mittag, da han efter at have levet 10 år som kvinde fik lov til at finde friheden i Jesus og blev løst fra den konstante jagt på at finde lykke og mening gennem nye skridt på den transseksuelle vej, han fulgte. Nu vidner han for andre om sit nye liv.

Den slags ændringer, som Tom-Roger og Rosaria har oplevet, hører vi sjældent noget positivt om. I Norge er der kommet en ny lov mod “konverteringsterapi”, der forbyder at formidle målrettet forkyndelse og sjælesorg baseret på et bibelsk syn på homoseksualitet og transkønnethed. Otte norske forkyndere skriver om denne svære situation i artiklen Kristen forkyndelse og sjælesorg bringes til tavshed.

Som følge af den nye lov stiller Tom-Roger Mittag spørgsmålet: Skal jeg snart i fængsel? For det er ham magtpåliggende at bede for mennesker, der er i den samme situation, som han selv var i for år tilbage – men selv det at bede for et voksent menneske, der selv kommer og ønsker forbøn, kan være forbudt med den norske lov.

I artiklen Forbudt forkyndelse og sjælesorg sætter Mikkel Vigilius fokus på betydningen af den norske lov og analyserer desuden, hvor vi står i Danmark – blandt kristne og i de politiske strømninger. Artiklen findes kun på nytliv.dk, så der blev mere plads til opbyggeligt læsestof i bladet.

I en prædiken af Frank Jacobsen forkyndes der til stor trøst for os, der kan have svært ved at tage imod disse ord af Jesus: I er verdens lys! Kan jeg tage så store ord til mig? Hvordan kan JEG være lys og salt i verden? Og hvad betyder det for, hvordan verden ser på mig, hvordan andre ser på mig, og hvordan jeg ser på mig selv?

Forkynd mig fryd og glæde! siger David i Salme 51. Martin Luther har selv erfaret netop dette, at det er forkyndelsen af evangeliet, der er den eneste vej til fryd og glæde i samvittigheden. Det eneste frigørende er at sætte sin lid helt og holdent til Guds ord og sakramenter, uanset hvordan det går med vores kristne liv, vores bod og bedring.

Dåb og nadver har ofte væres underbetonet i den del af vækkelsestraditionen, som Nyt Liv er en del af. I sangbogen Lovsangstoner er der kun ganske få sange om sakramenterne. Hvordan kan det egentlig være? – Og er der noget her, vi trænger til at lave om på?

Vi er på vej mod påske, og vi bringer også i dette nummer nogle artikler, der forkynder påskens budskab:

Jesus kommer som ydmyg konge er en prædiken af Martin Kierkegaard Dørken om Jesu indtog i Jerusalem – om, hvorfor det var afgørende vigtigt, at Jesus red ind i byen på et æsel, og om hvordan han også i dag vil komme til os i sagtmodighed – før han en dag kommer som verdens dommer.

Jesu lidelse læser vi om i Salme 69, som vi må få lov til at bede sammen med vores Frelser.

Opstandelsens herlige sejrsbudskab forkyndes i Hans Erik Nissens artikel Jesus havde magt og i Johnn Hardangs indføring i baggrunden for den stærke påskesalme O salige stund, uden lige, han lever, han lever endnu!

Dette nummers børneandagter tager udgangspunkt i den lille bibel og gennemgår bid for bid det store evangelium, at Gud elskede verden så højt, at han sendte sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Dette budskab om synd og nåde kan nå ind i selv det menneskeligt set hårdeste hjerte. De overraskende ord Jeg har ondt af dig trængte sig ind på den hårde soldat, der med sjofelheder og bandeord pralede af alle sine erobringer, men …:

Nu er vi venner. Ja, mere end det: Vi er brødre. Vi læser Bibelen sammen. Min ven har fundet den Herre Jesus og ved, at han er hans frelser.

Jesus er altid den samme. Og hans løfterige ord lyder netop som svar på disciplenes spørgsmål, “hvem kan så blive frelst?”

Jesus så på dem og svarede: “For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt” (Matt 19,26).