Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Nyt blad

Nyt blad

- med fokus på mission og helliggørelse

Læs hele bladet her.

Læs artiklen Discipel 24-7 her.

Derfor står jorden, af denne ene grund: for at de ikke-kristne kan blive nået med Guds ord og blive frelst. Så central og vigtig er missionen i Guds tanke, hjerte og frelsesplan.

Mikkel Vigilius minder os om vigtigheden af at drive mission – og vurderer i en dybdegående artikel tre nye bøger, som alle vil hjælpe og vejlede os til at leve vores liv i mission. Det er tre bøger, der alle knytter sig til projektet Discipel 24-7. Desværre er den vejledning, bøgerne giver, præget af en grundtanke, der er lovisk og ubibelsk: at alle kristne enkeltpersoner har et kald til at drive offensiv mission ligesom apostlene.

Vi har som kristne alle et kald til at vidne, og Mikkel Vigilius sammenfatter enkelt og klart den bibelske vejledning om det. Men:

Når vi lægger byrder og krav på kristne, som Guds ord ikke lægger på dem, er det loviskhed i ren form. Uanset hvilke følelser og tanker det vækker i første omgang, så vil det uundgåeligt på længere sigt føre enten til hovmod eller til mismod, og i begge tilfælde fører det væk fra evangeliet.
I Det Nye Testamente møder vi ingen formaning til alle enkeltkristne om at drive opsøgende evangelisation. At lægge dette kald ind over alle kristnes samvittigheder og at definere det som ulydighed mod Jesus at trodse dette kald, det er falsk lære, og der er grund til at frygte, at den får alvorlige åndelige konsekvenser for dem, som tager den til sig.

Flere andre artikler knytter sig til temaet om mission og helliggørelse:

I artiklen Guds kraft gør Olav Valen-Sendstad rede for, hvad det er for en forvandling, der sker med os, når vi bliver kristne, hvordan forandringen giver sig udslag, og hvad den udspringer af.

I artiklen Kom til din frelser gennemgår Henrik Gren Hansen vækkelsessangene fra den nye Lovsangstoner, der rækker Guds kald til omvendelse og frelse.

Og i sin prædiken om De to sønner i vingården taler Frank Jacobsen blandt andet om hjertets nye lydighed – som giver sig udtryk på en måde, der går radikalt imod vores naturlige forventninger.

Endelig er der i bladet nogle små, evangeliske andagtsstykker og julestykker. Vi vil ønske en glædelig jul med nogle ord fra en 50 år gammel lederartikel af Hans Erik Nissen, Du er elsket:

Nu fejrer vi julen. Hver eneste af os mødes med det herlige budskab. Du er mere end støv. Du er elsket af himlens og jordens herre. Er der noget, du trænger til, så er det, at dette herlige budskab skal sænke sig dybt i din sjæl.

Verden er kold. Det gælder den store verden, hvor himlen er overtrukket med uvejrsskyer, og det gælder hverdagens lille verden. Men det gælder jo også dig selv. Hvor er det tit koldt i os. Vi trænger sandelig til at gennemvarmes af Jesu frelserkærlighed.

Du er elsket med en kærlighed, som ikke kender nogen grænse. En kærlighed, som drev himlens og jordens skaber og herre til at sende sin søn ind i døden, ja, ind under sin vrede, for at han kunne tage dig i sin favn og sige de vidunderlige ord til dig: ”Du er min!”