Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Nyt blad er udkommet

Nyt blad er udkommet

I september udsender vi blad nr. 2-2021 til alle abonnenter. Det kan også læses her på hjemmesiden.

Læs hele bladet her

“Uden for kirken ingen frelse.” Sådan formulerede kirkefaderen Cyprian det i 300-tallet. Og ret forstået er det sandt. Men hvad så når der i dag er over 30.000 kristne kirkesamfund i verden? Hvilken kirke er det så, man ikke må stå uden for? Hvordan kan jeg vide, om jeg er havnet i den rigtige kirke? Og hvordan forholder jeg mig til de andre kirkesamfund?

I det nye blad behandler Mikkel Vigilius temaet “tværkirkelighed” i to artikler: Hvem og hvor er de sande kristne? Og: Fra apostelkirken til tværkirkelighed.

Læs artiklerne og få både et kirkehistorisk overblik over, hvordan man har forholdt sig til spørgsmålene, og hjælp til at navigere i, hvad det er konstituerende for den sande kristne kirke, hvordan vi må forholde os til kristne brødre og søstre, der er rundet af en anden tradition, og hvordan vi stiller os til vranglære og til mennesker, der lever i synd.

Fællesskabet mellem kristne brødre og søstre er stærkt – så stærkt, at det holder ind i evigheden. Og i det kristne fællesskab må vi først og fremmest hjælpe hinanden på vejen hjem, så vi holder øjnene rettet mod målet – og mod Jesus, troens banebryder og fuldender. En måde, vi kan hjælpe hinanden på, er ved at synge sammen om vores sande hjemland. Det har Knud W. Skov skrevet om i artiklen Til vi ses igen, og i serien, der går igennem den nye sangbog Lovsangstoner, er vi nået til afsnittet På vej mod Himlen.

Vi kan møde mange anfægtelser på vejen hjem. I et tidligere blad har vi bragt Olav Valen-Sendstads levende beskrivelse af, hvad tornen i kødet kan være i en kristens liv. I dette blad fortsætter vi med Guds svar til den, der kæmper med anfægtelsen: Min nåde er dig nok.

Det er et svar, som vi af natur utrætteligt vil misforstå og fordreje – ligesom vi også så nemt kan misforstå og fordreje ordene om Guds fulde rustning i Efeserbrevet. Her giver Peder Mikkelsen en central sjælesørgerisk hjælp i den lille artikel om Troens skjold.

I vidnesbyrdet Af nåde fortæller Carsten Espersen om, hvordan barnetroen blev udfordret, da han i gymnasiet blev kæreste med en ikke-kristen. Han kom ud i et dobbeltliv – og senere en lovisk stræben efter at få rettet op på det. Efter sin omvendelse til tro på nåden i Jesus kom Carsten ud for en alvorlig trafikulykke, hvis følger satte både ham og ægteskabet på prøve, men også gennem de mange svære år ledte Gud. Gennem hele vidnesbyrdet står overskriften mejslet klart og tydeligt: “Af nåde”.

Når livet er svært, ligger det lige for at bekymre sig. Og nogle gange kan bekymringen virke som det eneste ansvarlige, modne og voksne. Men Jesus taler radikalt: I må ikke være bekymrede! Dette ord udfolder Hans Erik Nissen – uden at bøje det af, som vi ellers kan have tendens til. Men det er ikke lovens ord, der taler, det er en stærk trøst for alle, som vil høre og tage imod.

I bladet ser vi desuden tilbage på sommerens velsignede bibellejr med nogle glimt og billeder. Formandens årsberetning med informationer om Nyt Livs arbejde bringer vi også. Nyt Livs formand Martin Thise Holm minder os her på bagkant af et coronaår om det kristne fællesskabs allerstørste betydning:

Paulus skriver, at det er sammen med alle de hellige, vi får styrken til at fatte længden, bredden, højden og dybden af Guds kærlighed. Det er som om, evangeliets fylde ikke kan erkendes fuldt ud uden de helliges fællesskab. Jeg tror, det hænger sammen med, at der, hvor mange syndere er samlet, vil vidnesbyrdene om Kristi kærlighed også få meget plads og mange forskellige udlægninger og vinkler. Hvis alle de hellige skal samles, er alle aldersgrupper også repræsenteret, og hver tid og alder har sine kampe og sine nederlag, derfor også hver sine vidnesbyrd om syndernes forladelse. Og det er det, vi som kristne har brug for at høre. Vi har brug for at få udfoldet Guds ord om syndernes forladelse, både for at vi selv kan trøstes, men også for at vi kan blive mindet om syndens alvor, og at det er synden, som er vores største og dybeste problem.

Det er godt at høre om andre kristnes kamp mod synden, for da bliver man opmuntret til ikke at give op. At man ikke er den eneste, som må kæmpe. Det er godt at høre om andres erfaring med syndernes forladelse. Da bliver man mindet om, at det stadig også kan gælde for mig, og at jeg ikke er den eneste, som erfarer nederlag og fald i synd. Djævelen kan godt overbevise en om, at man er den eneste, og at man ikke er en sand kristen med de synder, man har. Da er det godt med de helliges fællesskab, for her kan man møde andre syndere, som også kender til fald, men også kender til ordet om korset, hvor hjælpen er at få.

God læselyst – og HUSK at man kan bestille et julehæfte, der udsendes samtidig med næste blad.