Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Ny bog

Ny bog

af J.C. Ryle. Gammel engelsk biskop med stærk og evangelisk forkyndelse!

J.C. Ryle (1816-1900) afsluttede sin præstetjeneste med at være biskop i Liverpool i 20 år. Hele hans tjeneste var bestemt af omsorgen for den enkelte sjæls frelse. For Ryle var det intet mål i sig selv at fylde kirken med tilhørere. Mennesker måtte høre et ord, som kaldte dem til sand omvendelse og tro på Jesus Kristus som deres frelser.

Citat fra bogen: Vi kan ikke forkynde for meget om navnet over alle navne, og du kan ikke høre for ofte om ham. Du kan til gengæld høre for mange prædikener om de ting, som adskiller os, eller om forbilleder og gode bøger, om gerninger og pligter, om kirkelige former og handlinger. Der er ét emne, du aldrig kan høre for meget om: Du kan aldrig høre for meget om Jesus.
Hvis vi bliver trætte af at forkynde Kristus, er vi falske forkyndere. Hvis du bliver træt af at høre om ham,
så er din sjæl i en usund tilstand. Selv når vi igennem et helt liv har prædiket om ham, så har vi ikke fået sagt det halve, som kunne siges om hans herlighed. Når du møder ham ansigt til ansigt den dag, han kommer igen, da vil du indse, at der var meget mere at lære om ham, end dit hjerte nogensinde fattede(s.103).

Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.