Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg:
Ny bog om bibelsyn

Ny bog om bibelsyn

I Nyt Livs vedtægter står der, at Nyt Liv bygger sit arbejde på:

  • Bibelen som Guds eget ord, talt gennem mennesker, under Helligåndens inspiration

  • Bibelen er som sådan uden fejl og indre modsigelser, urokkelig og fuldt troværdig, såvel i dens helhed som i alle dens enkelte dele

Dette er ikke en formsag. Det er af allerstørste vigtighed – ikke mindst i anfægtelsens time – at vide, at Bibelen er “uden fejl og indre modsigelser, urokkelig og fuldt troværdig”.

Men hvor ved vi det fra?

Bibelens syn på sig selv, en ny bog af Peter Olsen (udgivet 1. juli 2015), viser os med en overvældende overbevisningskraft og tydelighed, at denne forståelse af Bibelen som ufejlbarlig stammer fra – lige netop Bibelen selv! Det går som en rød tråd gennem hele Bibelen, at den hævder sin egen fuldstændige urokkelighed og troværdighed i alle forhold som Guds hellige ord, der ikke kan tage fejl.

Der hvor tvivlen om Bibelens troværdighed har sneget sig ind, kommer der en ulykkelig distance ind mellem Gud og bibellæseren. Læs denne bog igennem, sug hvert eneste ord til dig, og du vil få et lægemiddel mod tvivlen, som er givet af Gud selv!

Bibelens syn på sig selv er velskrevet, gennemarbejdet, pædagogisk, systematisk og alt muligt andet godt – men først og fremmest en det en bog, som vil hjælpe dig til at finde tilbage på din rette plads – på knæ for Guds ord, i ydmyghed over for den hellige Skrifts virkekraft. En kraft, som skyldes, at du her møder ord, som du ikke møder nogen andre steder: ord, som er åndet ud af Guds egen mund!

Du kan her på siden læse et uddrag af bogen, hvor Peter Olsen redegør for, hvordan Jesus og apostlene så på Skriften.

Bogen er udgivet af Dansk Bibel-Institut, LM Sønderjylland&Fyn og LM Vestjylland og kan købes for kun 49 kr. Der gives mængderabat, hvis man køber via DBI.

Vi har bestilt 100 stk. til årets bibellejr!