Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Hvordan bliver jeg kristen?

Herunder finder du en række artikler, der klart og enkelt forklarer, “hvad der skal til” for at blive kristen. Og hvad der ikke skal til!

Der vil løbende blive føjet flere artikler til.

Hvis noget af det, du læser, giver anledning til spørgsmål, eller hvis artiklerne ikke giver svar på det, der er dit spørgsmål, er du meget velkommen til at benytte dig af muligheden for at stille spørgsmål her på siden.

Hvorfor fortalte Gud ikke Adam og Eva om kristendommen?

Gud kunne vel godt have fortalt os om kristendommen til at begynde med?

Kvinden i farisæerens hus

Luk 7,36-50. Om Jesu forløsende ord for synderinden, der var dømt af alle, inkl. sig selv, men som ikke magtede at forandre sig selv.

Offervilje

Ugens vidnesbyrd, uge 10 2019. Matt 13,44.

Vasket hvid i blod

Ugens vidnesbyrd, uge 9 2016. Åb 7,13-14.

Jesu afskedstale

Joh 14,6b. Om vejen fra jammer og hjertekval til evig glæde og salighed. Om de gode gerningers betydning i en kristens liv.

Hvad retfærdiggørelse er

Om hvad der får mange til at køre fast i det med kristendom. Om at følge Guds anvisning for at blive kristen.

En lysende stjerne i mørket

Ugens vidnesbyrd uge 26. Es 44,25.

Kap. 9: Omvendelsen og troen

Om hvordan brudet med Gud kan genoprettes ved omvendelsen og troen. Om omvendelsen som åndelig konkurs og troen som tillid.

Kap. 7: Retfærdiggørelsen

Om hvordan Bibelen stik imod alle andre religioner lærer, at mennesker bliver frelst ved en frifindelsesdom. Om at vide, om man er kristen.

Kap. 6: Hvordan Jesus udførte frelsen

Om hvad det betyder, at Jesus sonede al synd på korset og stod op fra de døde, og hvad det betyder, at Jesus er profet, præst og konge.

Kap. 5: Hvad frelse er

Om hvordan Gud i Jesus inkarnerede sig, blev menneske, for at frelse os.

Korsfæstet med Kristus

Om hvad Guds ord siger til den, der spørger sig selv: Vil Gud fordømme mig?

Radioprædiken fra 1953

Luk 9,57-62. Om faren ved at udskyde omvendelsen: Hvordan tør du det? Om hvordan der er frelse for den, den kommer til Jesus med sin synd.

En evig bygning er nåden

Sl 89,3. Om den bygning, der holder, når alt menneskeværk falder sammen.

Her bor Gud

Es 57,15a. Om at Gud bor i det høje og hellige – og hos den, der er knust.

Beslutninger frelser ingen

Luk 15,18. Om det farlige i at begynde at være kristen, før man er det.

Frelsesvished

Om hvordan det ligger til mennesker at tænke om tro og kristendom og vejen til Gud. Om hvordan Gud – lykkeligvis – tænker helt anderledes.

Kirkedrama

Matt 7,15-23. Om kirkehistoriens største drama: Hvordan Satan forsøger at erstatte kristendommen med noget, der ligner.

Frelse for røveren

Luk 23,39-43. Om vejen ind til Paradiset - for en røver.

Kun Jesus er stor

Joh 3,25-26. Om de mislykkede forsøg på at blive en ”stor” kristen.

Sig shibbolet!

Dom 12. Om den død, der uundgåeligt venter os alle – og om den eneste tryghed, vi som mennesker kan have i liv og død.

Gjort levende?

Ef 2,1-6. Om hvordan et åndeligt dødt menneske bliver gjort levende med Kristus.

Spindelvæv

Om hvilke livsværdier, man kan bygge sit liv på.

Den ufravigelige lov hos Gud

Matt 20,1-16. Om den kendte, men alligevel utænkelige tanke: at det ikke går os efter fortjeneste på dommens dag.

Nøglepersonen

1 Joh 5,12. Om hvad man skal gøre for at blive frelst.

Hvordan bliver jeg født på ny?

Joh 3,1-18. Om Nikodemus' samtale med Jesus. Om hvordan man bliver kristen – og hvordan man ikke bliver en kristen.

Tag imod Jesus!

Om hvordan man tager imod Jesus. Om hvad der skal til for at være en kristen.

Vejen til Gud

Om vidnesbyrdene fra to ældre troende. Om visheden om Guds nåde gennem et liv med modgang og sorg.

Syndernes forladelse

Luk 15,1-10. Om syndens alvor i mødet med den hellige Gud. Om ligegyldighedens synd. Om forsoningen og troen.

Retfærdiggjort

Luk 18, 9-14. Om den kristne og den antikristne retfærdiggørelseslære.

Jesus, forbarm dig!

Luk 18,38. Om at føle sig uværdig til at være med i det kristne fællesskab - og om, hvem de kristne faktisk er.

Indlæs flere