Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Generalforsamling på Djurslands Efterskole

Generalforsamling på Djurslands Efterskole

Hilsen fra DE, program for skolekredsdagen og dagsorden for generalforsamling d. 26. maj 2019

Hver dag tæller

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Djurslands Efterskole til årets generalforsamling. Hver dag tæller på DE – hver dag er en gave givet af Gud, som skal bruges til hans ære og mennesker til gavn.

Det er med stor taknemmelighed til Gud og mennesker, at vi kan lave skole, hvor evangeliets budskab lyder. Og vi glæder os over at have et bagland, som beder for os. Vi har stort behov for mennesker, der har hjerte for – og beder for skolen. TAK for det.

Skolen er altid åben – og søndag d. 26. maj er du særlig velkommen til Skolekredsens generalforsamling. Programmet fremgår herunder. På generalforsamlingen vil du høre om det seneste år på skolen samt høre tanker om nutid og fremtid. Der er også mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelse og ledelse.

Vi glæder os til at byde jer velkommen! Og husk – du får guld med hjem!

De bedste hilsner
Forstander Bent Molbech
Viceforstander Tom Skuldbøl
Bestyrelsen for Djurslands Efterskole

Program for Skolekredsdagen 26. maj 2019

11.00 Søndagsfejring med elev-indslag

12.00 Middag m. kaffe

13.00 Generalforsamling (Lærere og elever på scenen – i ledelsens beretning)

14.30 Rundvisning v. elever

15.00 Kaffe

16.00 Tak for i dag

Dagsorden for generalforsamling Djurslands Efterskole 26. maj 2019

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Ledelsens beretning
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  1. Skolens regnskab
  2. Skolekredsens regnskab
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt