Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Foråret 2019: Nyt nummer af bladet

Foråret 2019: Nyt nummer af bladet

Hvordan er dit forhold til Bibelens ord om lidelse og forfølgelse i de sidste tider?

Læs hele bladet her.

Det er forår! Træerne er så småt begyndt at springe ud. Og når det sker, ved vi, at sommeren er på vej.

Jesus siger, at på samme måde skal vi være opmærksomme på de tegn, der går forud for hans genkomst – når han kommer med den evige sommer for Guds folk. Men de tegn, Jesus nævner på de sidste tider, er noget mere dystre end blomstrende forårstræer.

Dette nummer af Nyt Livs blad vil give hjælp til at forholde os ret til Bibelens ord om lidelser og forfølgelser i de sidste tider.

Lederartiklen Der er noget i luften giver en udlægning af Jesu lignelse om figentræet, der er ved at springe ud – med fokus på spørgsmålet: Er vi opmærksomme på tegnene i vores tid, og hvad vil Gud med de tegn, han beskriver i Bibelen?

Knud W. Skov giver med artiklen Forfølgelser – at lide for troen en bibelsk og aktuel vinkel på, hvordan vi skal forstå og forholde os til det med forfølgelserne, og Poul Erik Haahr standser med et personligt vidnesbyrd op for spørgsmålet: Hvad er jeg egentlig parat til at ofre – når det kommer til stykket?

Derudover har vi fået oversat en dybdegående og klargørende artikel om luthersk korsteologi af den amerikanske præst Adam Welton, som hjælper os til at forholde os sundt og bibelsk til de lidelser, vi kommer ud for i livet. Korsteologien er også temaet i Lars Borgströms indledende andagt med udgangspunkt i beretningen om, da Johannes Døber blev henrettet, og hans hoved blev bragt ind på et fad.

Når vi kommer ud for lidelser, drives mange af os til bøn. Men hvordan forholder vi os egentlig til Guds store løfter i Bibelen om bønhørelse? Tror vi på, hvad Gud egentlig lover os? Og hvad når vi bliver skuffet? Timo Laato vil med sin tredelte artikel Om bønnen opmuntre os til at vente store ting af bønnen!

I dette nummer har vi desuden tre serieartikler:

  • Jesus har gjort det – et fantastisk vidnesbyrd om, hvordan Søren Skovenborg en dag pludselig blev mødt personligt med det frigørende evangelium, som gennem hele livet indtil da ikke havde sagt ham noget.
  • Englene er det næstsidste kapitel af den skønlitterære serie Våg!, som vil rette vores tanker hen på Jesu genkomst. I dette afsnit møder vi teenageren Josva, der bliver konfronteret med det dobbeltliv, han har indrettet sig i.
  • Her kommer Jesus dine små er ifølge Mads Jakob Th. Jakobsen en julesalme, som meget vel kan bruges hele året. I artiklen får vi både den historiske baggrund for salmen, historien om et omstridt “blodigt” vers – og salmens vidunderlige forkyndelse af evangeliet for arme små!

For evangeliet – det er, hvad vi først og fremmest må have vores blik rettet mod, også i de sidste tider og i lidelser og indre eller ydre forfølgelser.

Vi bringer i dette nummer for første (men ikke sidste) gang en prædiken af Frank Jacobsen bearbejdet til artikelform – en prædiken over lignelsen om Vintræet og grenene. Frank Jacobsens prædikener var evangeliske på en helt radikal og frisættende måde. Den forkyndelse har vi brug for i dag, og vi vil gerne, at Frank Jacobsens prædikener også gennem Nyt Livs blad må leve videre og blive til evangelisk afklaring og velsignelse.

For det er, som Peder Mikkelsen udtrykker det i sit lille stykke Fri:

Jesus ønsker, at vi skal være frie ved sandheden, men Satan ønsker, at vi skal være bundet af løgnen.
Løgnen er, at du skal være sådan og sådan, eller at du skal finde den eller den bekræftelse i din kristendom for at være en kristen.
Sandheden er, at der er intet ved dig eller i dig, der på nogen måde kan kvalificere til, at du er en kristen. Sandheden er videre, at du må få lov til helt at se bort fra dig selv, når du ser efter, om du er en kristen. Du må udelukkende se efter den værdighed, Jesus har.

Tænk efter – hvad er størst for dig: løgnen eller sandheden? Styres du af den løgn, at du skal finde en bekræftelse hos dig selv for at være en kristen? Eller har Guds ord fået lov til at tale sandheden ind til dit hjerte, så din samvittighed er blevet gjort fri fra, hvad dine følelser siger om din kristendom?

Vi håber, at også dette nummer vil være med til at lede hen til friheden i evangeliet om, hvad Jesus har gjort i dit og mit sted!