Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Spørgsmål jeg altid har villet stille

Af Werner Gitt. Udgivet på Nyt Livs forlag i 2009, 199 sider, 50 kroner.

På bagsideomslaget af denne lille bog beskrives bogens indhold i hovedtræk. Her gøres opmærksom på, at bogen ikke behandler en samling teologiske spidsfindige pointer, men grundlæggende spørgsmål, som er dukket op i forbindelse med en række prædikener og undervisningstimer, som forfatteren af bogen holdt for år tilbage i det gamle DDR og i Sovjetunionen, hvor jo kristendom, om ikke ligefrem var forbudt, så dog ikke velset af det kommunistiske styre, og kirker og missionshuse var stort set ikke-eksisterende.

Ind i denne situation holdt forfatteren prædikener og undervisningstimer om kristendom på forskellige steder, indimellem om aftenen i varehuse, hvor der efter lukketid var plads til, at især lidt yngre mennesker samledes til disse ”forbudte” og meget fremmedartede møder.

Der kom i forlængelse af Werner Gitts undervisningstimer en lang række spørgsmål fra disse unge mennesker.

Det er disse spørgsmål, Werner Gitt har samlet i denne lille læseværdige bog, som derfor som nævnt ikke indeholder så mange teologiske ”feinschmekkerier”, men reelle spørgsmål, som søgende mennesker har.

Der er dog også en række spørgsmål – og svar – som selv garvede kristne har godt af at få klaring på. For eksempel:

– I Det Gamle Testamente fjernede Gud en hel nation ved krig, men i Det Nye Testamente, i Bjergprædikenen, siger Han, at vi skal elske vore fjender. Er Gud i Det Gamle Testamente forskellig fra den Gud, vi møder i Det Nye Testamente?

– Hvorfor udtænkte Gud korsfæstelsen som frelsesmiddel? Var der ikke andre udveje?

– På grundlag af Jesu offerdød tilbyder Gud alle mennesker tilgivelse for deres synder. Hvorfor giver Gud ikke blot generel amnesti?

– Jeg tror, at frelse er mulig at opnå efter døden. Guds nåde må være større, end du har sagt!

– Bibelen skriver, at Gud udvælger mennesket. Har vi så egentlig en fri vilje, hvis beslutningen om frelse og fortabelse for længst er taget?

– Du henvender dig her til os, som om Gud havde sendt dig. Hvad giver dig ret til det? (Spørgsmålet er stillet ved en bibeltime i et fængsel).

Udover sådanne spørgsmål vedrørende bibelen og kristentro kommer bogen ind på en række svar af mere naturvidenskabelig art, der peger på, at naturvidenskabelige erfaringer underbygger kristentro.

Bogens appendiks er også læseværdigt. Her kommer forfatteren ind på emner som undersøgelse af Bibelens sandhed, de bibelske udsagns tidsramme og fortolkningsprincipper i bibellæsningen.

Så alt i alt har vi her en lille håndbog i kristentro.

Forfatter: Werner Gitt

Trosforsvar