Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Utläggning av Uppenbarelsesboken

Af Lars Borgström. Udgivet af Lutherska Församlingen 2016, 515 sider, 350 kr. (via bethesdas.dk).

For dig, som har mod på at prøve kræfter med det svenske sprog og en grundig kommentar til Johannes’ Åbenbaring, har den svenske teolog og forkynder, Lars Borgström, forfattet denne solide bog: Utläggning av Uppenbarelsesboken.

Med en stor pædagogisk gave og evne til at forklare har Borgström fået nåde til at åbne et af Bibelens sværeste skrifter for os i denne kommentar. Gennem 515 sider føres du trygt og overskueligt gennem Johannes’ Åbenbaring, hvor skrift får lov at fortolke skrift.

Du kan bruge kommentaren som opslag eller som studie af Åbenbaringsbogen fra ende til anden. Det sidste bør nok foretrækkes, da Borgström i indledningen giver en troværdig og bibelsk forståelse af, hvordan Åbenbaringsbogen bør tolkes. Her gennemgår han først kort og enkelt nogle primære misforståelser af Johannes’ Åbenbaring og fører derefter læseren ind i en troværdig tolkning af Åbenbaringsbogen. Den tolkning, som bogen selv lægger op til.

Der gives også i indledningen hjælp til at forstå nødvendige udtryk, billeder, talsymbolik og selve temaet i Johannes’ Åbenbaring. Alt sammen uden at tingene presses unødigt, men således at vi kan forstå dem så langt, som Skriften selv fremlægger dem for os. Til opmuntring, afklaring og trøst i troen på Jesus.

Apokalypsis er det græske ord for åbenbaring. Og Johannes’ Åbenbaring er den eneste ”apokalyptiske” bog, vi har i Det Nye Testamente. Og man må erkende, at gennem denne kommentar rækkes vi en ”apokalypsis”, hvor vi sammen med apostlen Johannes får lov at ”se”, til hvor stor afklaring, trøst og hjælp, netop Åbenbaringsbogen er for Guds menighed på jord, nu i endens tid.

Ja, gennem kommentaren vil du opleve hvor stor en plads Det Gamle Testamente har i forståelsen af Johannes’ syner. Du vil stifte bekendtskab med den græske grundtekst og kirkehistorien. Du vil mindes om den heftige kamp i den åndelige verden, lige ved siden af dig. Du vil frydes over Guds magt og styrelse af historien til fordel for sin menighed. Og mest af alt vil du juble i troen over Guds vilje til at føre Kristi brud, dig som tror, frelst igennem alle trængsler hjem til herligheden – Det Nye Jerusalem.

Det er helt tydeligt Borgströms hensigt, at denne kommentar skal være en opmuntring og hjælp til dig, som tror på Jesus i endens tid. At du skal finde din trøst i Ordet, styrkes i troen og løfte dit blik i forventning til Jesu snarlige genkomst.

Derfor kan også den, der måtte se sig uenig i visse ting angående tusindårsriget, genkomsten osv. med stor glæde drage fordel af denne kommentar – for den forkynder Kristus gennem lov og evangelium til opbyggelse og frelse.

Bogen indeholder endvidere fem uddybende ekskurser, som er en hjælp til afklaring: 1) Om Antikrist, 2) Om at de udvalgte bliver frelst, 3) Om bruden og skøgen, 4) Om tusindårsriget, 5) Om skrifter af Johannes og Højsangen.

Kommentaren kommer som en stor hjælp til afklaring af Bibelens tale om endetiden. Og som en god og stærkt forkyndende vejledning i en bibelsk luthersk skriftforståelse.

Den kan varmt anbefales enhver, som kunne ønske et dybt og sundt bibelsk kendskab til Johannes’ Åbenbaring.

Forfatter: Lars Borgström

Bibellæsning