Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Urimeligt godt nyt

Af Asger Chr. Højlund. Udgivet på Kolon i 2017, 191 sider, 199,95 kr.

I anledning af reformationens 500 år er der blevet udgivet mange bøger også her i Danmark. Ikke alle disse har været lige lødige og oplysende (f.eks. Frederik Stjernfelt). Men MF-professor Asger Chr. Højlunds (ACH) gennemgang af Martin Luthers teologi er både lødig og oplysende.

Bogen er inddelt i seks kapitler om 1. retfærdiggørelse af tro, 2. de gode gerninger, 3. Skriften alene, 4. sakramenterne, 5. kirken og verden og 6. Gud som den almægtige skaber. Alle kapitler krydres med mange citater fra Luther. Det giver lyst til og mulighed for selv at læse de relevante skrifter af reformatoren.

Bogen er altså en indføring i Martin Luthers lære, ikke i hans liv. Men af hensyn til nye Luther-læsere kunne der nu godt have været et biografisk afsnit.

For mig var kapitel 2 bogens højdepunkt. Gennemgangen af Luthers kaldsetik – altså hans lære om livet i kald og stand – og sammenligningen med katolikkernes og de radikale reformatorers helt anderledes forståelse af etikken er fremragende! Her bliver hverdagen en gudstjeneste.

Kapitel 4 om sakramenterne – igen med en sammenligning af luthersk, katolsk og reformerte opfattelser – er også nyttigt og pædagogisk. Om dåben siger Luther: Det er ”et himmelsk vand”, og om nadveren: ”Kristi legeme har iklædt sig brødet” (side 90). ACH advarer med rette: Uden den konkrete forståelse af nådens midler bliver troen ”noget, vi skal præstere, noget, vi skal kravle op til himlen med” (side 98).

Kapitel 5 om forholdet mellem det åndelige og det verdslige regimente og mellem præst og menighed er både enkelt og dybt. ACH tager tråden op fra kapitel 2 og uddyber, hvordan vi skal leve som kristne i denne verden.

Jeg har til gengæld reservationer i forhold til to af bogens kapitler:

Det første om retfærdiggørelsen viser, at Luther benytter dette udtryk både om frifindelsen for Guds domstol og om den nye hellighed, der vokser frem i den kristne. Men trods ACH’s ihærdige forsøg bliver det aldrig helt klart, hvilket forhold der er mellem disse to måder at bruge udtrykket på. Risikoen er, at læserne imod ACH’s hensigt aldrig finder hvile i den tilsagte retfærdighed. Det kunne have været afhjulpet ved tydeligere at skrive: Den retfærdighed, der gælder for Guds domstol, og som jeg skal trøste mig ved, når jeg tænker på min synd og Guds hellige vrede, er udelukkende den fremmede og tilsagte.

Det sjette kapitel om Gud som den almægtige skaber bringer en række ret præcise, men vidtgående citater af Luther, som ACH går langt for at forklare, men ender med at bortforklare. For eksempel siger Luther: ”Med Guds almagt mener jeg den drivende kraft, hvormed han på vældig vis bevirker alt i alle” (side 151). ACH forsøger sig med, at Gud ”bruger det”, og at Gud er ”aktivt med” i det, der sker. Luther vil ifølge ACH ikke sige, ”at alt er styret” af Gud (side 167 og 154). Men jo, det vil Luther lige netop sige! Han hævder bare samtidig, at mennesket bevarer en vis frihed og det fulde ansvar på trods af Guds bevirkende almagt og styring af alle ting. Dette kræver en noget anden forklaring end ACH’s.

Trods denne kritik giver jeg alligevel bogen min anbefaling.

Forfatter: Asger Chr. Højlund

Troslære og teologi