Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Under nådens himmellys

Under nådens himmellys

Af Olav Hermod Kydland. Stiftelsen på Bibelens Grunn i 2023, 162 sider, 110 kr.

Det er en stor glæde for mig at få lov til at anmelde Olav Hermod Kydlands (OHK) bog Under nådens himmellys. For at sige det med det samme: Dette er en meget god, opbyggelig og oplysende bog, som bør få mange læsere.

Bogen er en samling af artikler og andagter, som OHK har publiceret i tidsskriftet Bibelsk Tro og i den kristne dagspresse gennem mange år. Dermed repræsenterer denne vigtige bog forfatterens åndelige testamente til sin familie, medarbejdere, venner og det lavkirkelige, bibeltro kristenfolk i Norden.

Der er en stor spændvidde i artiklerne og andagterne, som viser OHKs klare syn på evangeliet om Jesus Kristus, hans omsorg for at den enkelte må høre evangeliet og blive frelst, og at de, som hører Jesus Kristus til, må gøre enhver tanke til en lydig fange hos Jesus Kristus.

Bogen begynder i overensstemmelse med dens titel med et kapitel om Guds nåde og åbenbaring. Det er meget opbyggelig læsning. Nåden bliver klart forkyndt, og synderen kaldes til omvendelse. Alle, der læser denne bog, vil få vejen til frelse og evigt liv klart og tydeligt beskrevet. OHK er en tryg og troværdig vejleder i livets allervigtigste spørgsmål.

Forfatteren skriver selv, at han fik et nyt og afgørende møde med Jesus Kristus som 16-årig, og at han helt fra dengang har levet sit liv under nådens himmellys. Det mærkes gennem hele bogen.

Bogen er delt op i 12 kapitler, hvor kapitel 9 og 12 skiller sig ud. Kapitel 9 indeholder seks interviews med kristne personligheder, som OHK har haft kontakt med op gennem årene. Kapitel 12 indeholder to sange, han holder særligt af. De andre kapitler er af opbyggelig og vejledende karakter.

En god måde at sprede denne dyrebare bog på er at give den som gave. Den passer både til frelste og ufrelste. Den er skrevet på en så enkel, klar og letfattelig måde, at den vil kunne nå ind til de allerfleste.

Forfatteren skriver, at hans bøn for bogen er, at den kan blive til hjælp og trøst for den enkelte. Denne bøn vil vi gerne slutte os til. Vi, der er venner og arbejder sammen med OHK, ved, at ingenting vil glæde ham mere, end om nogen finder frem til frelse og fred ved troen på Jesus Kristus gennem at læse bogen. Den nåde, som forfatteren selv lever i, vil han af hjertet, at andre må få lov til at opleve.

Bogen minder os også om den kamp og det kald, forfatteren har haft til at forkynde Bibelens budskab ind i en tid, hvor bibelske standpunkter har været meget lidt populære. Men forfatteren har villet være en vægter på muren i en syg og ond tid. Hans klare ord har været til hjælp og vejledning for mange. Anmelderen er en af dem.


Køb bogen:

Danmark: 

Kontakt: Immanuel Fuglsang, Herning – gerne senest den 30. november 2023 – enten på Mobil 5088 0624 eller mail: im.fuglsang@gmail.com

110 danske kroner + porto.

Der vil blive afgivet en samlet bestilling til Norge for danske læsere. Og kontakt vil derefter tilgå de pågældende bogkøbere med oplysninger om levering samt betalingsmåde til en dansk opsamlingskonto. 

——————

Norge: 

Kontakt: Bibelsk Tros kassettjeneste,

Postboks 116, 

4311 Hommersåk

E-post: olstokka@frisurf.no

Bankgironummer: 3290.07.77786

160 norske kroner + porto. 

Forfatter: Olav Hermod Kydland

Opbyggelse / 162 sider / 110 DKK