Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Således elskede Gud

Af Per Bønnergaard. Udgivet på LogosMedia i 2018, 144 sider, 149,95 kr.

Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16, er uden tvivl et af de mest kendte vers i Bibelen. Med det udgangspunkt er Per Bøndergaard gået på opdagelse i kapitel 3, vers 16 (plus det løse) i resten af Bibelens bøger. Det er der kommet en lille andagtsbog ud af, og i anmeldelsen her vil jeg først komme ind på indholdet i andagtsstykkerne og dernæst kigge bogens form og opbygning efter i sømmene.
Der er tale om korte, enkle og letlæste andagtsstykker, der ofte indeholder beskrivelser af forfatterens oplevelser fra hverdagslivet med afsæt i det konkrete bibelvers. Det giver en livsnær vejledning om livet med Gud og om troen på Jesus som vores frelser og herre med en betoning af, at der er to udgange på livet. Centrum for andagternes budskab er Jesus som den eneste vej til frelse uden noget bidrag fra vores side og uafhængigt af størrelsen på vores tro. Det er godt at læse og blive mindet om. Derudover er der overvejelser om livet i det kristne fællesskab, Bibelen som Guds ord, næstens rolle i vores liv og vidnesbyrdet over for omverdenen m.m.
Måske burde anmeldelsen slutte her, fordi bogen for så vidt udfylder sin funktion som en enkel andagtsbog med mange gode betragtninger og den korsfæstede Jesus Kristus som centrum for vores tro. Her vil jeg gerne give andagtsbogen min anbefaling.

Alligevel er der noget ved andagtsbogens form, som skal med i den samlede vurdering. Faren ved refleksioner over et enkelt bibelvers kan nemlig være, at tankerne om verset kan komme til at ligge temmelig langt fra den betydning, verset har i sin sammenhæng. Netop sammenhængen er der – som forfatteren også nævner i forordet – sjældent plads til at komme ind på i korte andagtsstykker som disse, og derfor kan forbindelsen mellem verset og andagten let blive for svag eller helt glippe.
Et eksempel herpå er Romerbrevet 3,16 (“Vold og ulykke er på deres veje”), der indgår i en beskrivelse af menneskets syndefordærv. Den tilhørende andagt handler om de forfulgte kristne ud fra stikordet “vold”, og det spring er ganske vanskeligt at følge som læser.
Noget tilsvarende gælder for Haggajs Bog 2,16, som handler om, at Gud havde taget velsignelsen fra sit folk (“Kom man til en korndynge på tyve efa, så var der kun ti; kom man til vinpersen for at øse halvtredsbat, så var der kun tyve”). Andagten handler om moderne kornvejning og afledt heraf vores tendens til at bedømme nye mennesker i menigheden ud fra et ydre indtryk. Ærindet er vigtigt, men tankespringet fra vers til andagt er for langt.

Idéen til andagtsbogen kommer som nævnt fra Johannesevangeliet 3,16, og på bogens forside står der “Refleksioner over Bibelens 3,16‘ere”. Forfatteren har imidlertid ønsket også at have et vers med fra alle Bibelens bøger, og det giver i sagens natur et problem, når man i knap en tredjedel af Bibelens bøger leder forgæves efter kapitel 3, vers 16. Forfatteren har tænkt sig frem til en erstatning i form af “enten det sidste vers i kapitel 3 eller – hvis bogen var kortere end tre kapitler – vers 16 i bogens sidste kapitel” (citat fra bogens forord).

Dermed hænger den ydre ramme om bogen ikke sammen, når 20 af 68 andagtsstykker ikke er skrevet over en “3,16” trods løftet på bogens forside.

Det er imidlertid et positivt anliggende, at forfatteren har ønsket at medtage et vers fra alle Bibelens bøger, og det kan forhåbentlig få læserne til at få øjnene op for nogle af de mindre læste bøger i Bibelen.

Kan man se igennem fingre med de ydre krumspring for at få enderne til at nå sammen, er der bestemt et opbyggeligt budskab at hente i andagtsbogen.

Forfatter: Per Bønnergaard

Andagtsbøger / 144 sider / 149,95 kr.