Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

The New Answers Book 2

Over 30 Questions on Creation/Evolution and the Bible.
Af Ken Ham (red.). Udgivet på Master Books i 2008, 384 sider.

På omslaget af denne bog spørger Ken Ham, hvad man dog skal gøre, hvis der er endnu flere varme spørgsmål om Bibelen og kreationisme (skabelsestro) end man besvare i én bog? Jo, man skriver endnu en bog om emnet. Det er så dette bind 2, der udforsker over 30 spændende og vigtige emner.

Bogen er opbygget på samme måde som bind 1, hvor svarene på de forskellige spørgsmål er skrevet af videnskabsfolk inden for de relevante fag.

Af mange relevante spørgsmål, som bogen behandler, skal her blot nævnes: Hvordan passer universets opståen ved et Big Bang ind i Bibelens skabelsesfortælling? Og i den forbindelse: Siger Bibelen egentlig noget om astronomi? Kan naturlige processer forklare livets opståen? Stammer vi mennesker fra aberne? Levede folk som Adam og Noa virkelig over 900 år? Hvor gammel er jorden? Skete der en deling af sprogene og af folkene i forbindelse med Babelstårnet? Og i den forbindelse: Hvordan er forholdet mellem de gamle egyptiske kongerækker og den bibelske historie – er der modsigelser eller overensstemmelse?

Bogen tager også følgende spørgsmål op: ”Er Intelligent Design-bevægelsen kristen?” Det korte svar er, at Intelligent Design-bevægelsen ikke er kristen. Bevægelsen udtaler sig ikke om, hvem der står bag skaberværket, eller hvorfor verden blev skabt. Den argumenterer kun for, at der må stå en eller anden intelligent designer bag. Bevægelsen har ingen forklaring på, hvorfor der er så meget ondt i verden og må derfor lade spørgsmålet stå åbent, om den intelligente designer selv er ond, svag eller lunefuld.

En del repræsentanter for bevægelsen forholder sig åbne over for, at det biologiske liv har gennemgået en langvarig evolution over mange millioner år. De fastholder så bare, at evolutionen har været sat i gang af en intelligent designer. Bevægelsen giver mange gode argumenter for, at verden og livet virkelig må have en skaber. Men det er hos kreationistiske videnskabsfolk, at vi som bibeltro kristne skal finde de gode argumenter for, at Bibelens skabelsesberetning virkelig er sand.

I det efterfølgende kapitel svares der på spørgsmålet: ”Kan kreationister virkelig være videnskabsmænd?” Spørgsmålet er relevant, fordi adskillige evolutionistiske forskere har fastslået, at kreationister ikke kan være videnskabsfolk – på grund af deres kristne tro. Man kan her spore, at den traditionelle naturvidenskab, der har evolution som grundlag for sine fortolkninger, ofte bruger svage argumenter i opgøret med kreationisterne. Evolutionisterne sætter spørgsmålstegn ved den enkelte forskers kvalifikation på grund af hans eller hendes tro i stedet for at gå ind i en reel vurdering af forskningen. Det fulde svar på spørgsmålet må man læse i bogens kapitel 9, men en del af det kan allerede her antydes i udsagnet fra en doktor i molekylærbiologi: ”På trods af, hvad man almindeligvis mener, så har evolutionsteorien ikke bidraget med noget som helst i den empiriske (erfaringsmæssige) videnskab, og den spiller ingen rolle i biomedicinsk forskning eller undervisning.”

Alt i alt en læseværdig og vigtig bog, der på et sagligt grundlag giver fakta om en række naturvidenskabelige områder samt svar på mange lidt usaglige angreb på et verdenssyn, der baseres på Bibelens skabelsesberetning. Igen: Bogen findes beklageligvis kun på engelsk.

Disse to bind bør findes på enhver kristen naturvidenskabsmands boghylde. Men vi andre bør også have dem stående, for de giver svar på en masse relevante spørgsmål.

En enkelt advarsel: Evolutionister, der fortsat ønsker at være evolutionister, bør undgå at læse dem.

Forfatter: Ken Ham

Trosforsvar