Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

The New Answers Book 1

Over 25 Questions on Creation/Evolution and the Bible.
Af Ken Ham (red.). Udgivet på Master Books i 2006, 384 sider.

Bogen stiller og besvarer, som nævnt på titelbladet, 25 spørgsmål om, hvordan livet er opstået, om Gud overhovedet findes, og hvis han gør, kan Gud så ikke have anvendt evolutionen, som Darwin har fundet frem til det, i skabelsen? Og hvem var så egentlig Kains kone? Kain var jo den førstefødte overhovedet på jorden ifølge Bibelen. Hvem kunne han gifte sig med?

Hvad med Syndfloden og Noas ark? Er det andet end en myte, og hvis man mener, at det er realiteter, der her er på tale, hvordan spredtes dyrene så ud over jorden fra Ararats Bjerge, da arken var strandet her?

Hvad med dinosaurerne, hvorfor finder vi ikke fossiler af dem og mennesker sammen? Skyldes det, at evolutionslæren har ret i, at dinosaurerne levede, før mennesker kom til? Og hvor hører istiden eller istiderne til i Bibelens billede af altings begyndelse?

Er skabelsestilhængerne ikke nødt til at acceptere, at universets skabelse fandt sted for meget, meget lang tid siden? For beviser ikke alene dette, at vi hver aften kan se stjerner, der ligger millioner af lysår borte, at universet må være mindst lige så gammelt?

Hvordan med arkæologiske fund, bekræfter de Bibelens beskrivelser eller modsiger de dem? Har vi overhovedet fundet noget, der historisk bekræfter Bibelens fortællinger?

Og hvis nu der står en kærlig Gud bag alt liv på Jorden, hvorfor er der så så megen lidelse og ondskab her, for det er der jo!

Disse og flere andre spørgsmål behandles og besvares i denne tankevækkende bog, som Ken Ham er redaktør af. Han besvarer selv en række af spørgsmålene, medens andre bevares af andre relevante fagfolk, højt kvalificerede videnskabsmænd, hver inden for deres forskningsområde.

En fortegnelse over hvem de er, deres akademiske grader og forskningsområder, står på bogens sidste sider sammen med et ret omfattende glossarium over anvendte fremmedord og fagudtryk.

Alt i alt en velskrevet, spændende og trosstyrkende bog om livets opståen, som giver svar på en lang række spørgsmål, som mange mennesker har i den forbindelse, ikke mindst dette: Hvorfor er vi her?

Bogen underbygger og dokumenterer på udmærket måde svarene på de opstillede spørgsmål, her er ikke blot tale om påstande, men om dokumentation.

Læs den, hvis du er engelskkyndig, for desværre findes den kun på engelsk. Men den burde snarest oversættes til dansk. Den behandler nemlig seriøst spørgsmålet om livets opståen, og læsningen kan meget vel blive afgørende for læserens verdenssyn.

Forfatter: Ken Ham

Trosforsvar