Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Jesus er Guds Ord

Af Filip Hjorth Kofod. Udgivet af LMBE/Nyt Livs Forlag i 2022, 239 sider, 175 kr.

”Lykkelig er du, der har din glæde i Bibelen – læser i den, lever i den, hører prædikener fra den, beder ud fra den, bygger på den. For du bygger ikke dit liv og din tro på en sort gammel bog, men på en levende Frelser – den Levende Gud!”

Det står der på indersiden af bogens ene flap, og det er noget, man i den grad bliver mindet om – og bliver taknemlig for! – i løbet af læsningen.

Jesus er Guds Ord er en andagts- og refleksionsbog over Salmernes Bog. Det er ikke en traditionel andagtsbog, men nærmere en nedfældelse af forfatterens personlige udbytte af sin læsning af salmerne. I første omgang er det skrevet til personlig opbyggelse (bl.a. i ventetiden som taxachauffør i København!), og siden opstod tanken om at give det videre til andre.

Dermed bliver det dobbelt personligt og stærkt at læse: Salmerne er i sig selv bundærlige og fulde af levet liv, og dette liv med Gud i kamp og glæde, prøvelser og håb genkender Filip Kofod som noget dybt aktuelt, som han og vi har brug for at møde og spejle os i – på gaderne i København såvel som på havnen i Vorupør.

Bogen er for alle, unge og gamle, læseheste eller knapt så læsebegejstrede. Sproget er friskt og nutidigt, men med tyngde og alvor.

Særligt tales der gennem relfeksionerne varmt og indtrængende til vækkelse og fornyelse hos den, der er kommet på ydersiden af det kristne budskab, og til den, der står i fare for at falde fra troen – eller er kommet bort fra den, måske uden at vide det. Der tales, med inddragelse af personlige eksempler og erfaringer, til et liv i opgør med synd, og til trøst i Jesus. Det er dyb og sjælesørgerisk tale, som ofte trækker på og citerer fra andre bibeltekster og prædikener, sangvers, bøger og beretninger, som forfatteren selv har fundet hjælp i. Det hele bliver til et koncentrat af livserfaring og troshjælp – med udgangspunkt i et eller flere vers fra dagens salme.

Jesus er Guds Ord, og gennem det Ord vil han igen og igen møde os og holde os fast. Og når han møder os, kan der fødes tak og sand lovsang i hjertet.

Når Ånden åbenbarer for mig, hvem det er, der hænger på det midterste kors uden for Jerusalem langfredag, bliver min mund lukket – og en stille bøn vokser frem i mit sind: Tak, Jesus. Tak, at du gik i døden i stedet for mig. Dit offer og din løsesum har højere værdi end noget jordisk gods og guld; intet kan sidestilles med dit offer! Mind mig altid om, hvad det kostede dig at frelse mig, Jesus – mind mig altid om den pris, det kostede dig at løskøbe en dødsdømt fange som mig! Jeg var spærret inde bag lås og slå og skulle have siddet der i evighed for at betale af på min gæld over for Gud, men en dag kom der en fangevogter hen og sagde: ‘Du er fri. Der er en anden, der har betalt for dig.’ Og så gik jeg ud af fængslet og skulle ikke længere afsone min straf.

Tak, Jesus! (s.84).

Forfatter: Filip Hjorth Kofod

Andagtsbøger / 239 sider / 175 kr.