Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Introduktion til Det Nye Testamente

Af Torben Kjær. Udgivet på Kolon i 2015, 272 sider, 249,95 kr.

Bogen indeholder først og fremmest en introduktion til Det Nye Testamentes evangelier og breve. Denne introduktion bliver givet på overskuelig og struktureret vis gennem den ensartede opbygning og gennemgang af de forskellige skrifter. Forfatteren Torben Kjær bruger gennem hele introduktionen de samme overskrifter til at danne rammen for gennemgangen af Skriften. Det er overskrifter, som behandler de traditionelle spørgsmål omkring “forfatter“, “adressat”, “sted og tid”, “genre og formål” og “struktur”. Ved denne pædagogiske gennemgang af Skriften får læseren mulighed for at sætte sig godt ind i skrifternes baggrund.

Ud over denne del gennemgår Torben Kjær også skrifternes indhold. Her introduceres læseren til skrifternes indledning og afslutning samt forskellige centrale begreber og temaer fra skriftet. Eksempler herpå kan være “Messias”, “kristologi”, “lovens funktion” og “et liv i hellighed”. Dette gøres på en sådan måde, at læseren får et overblik over det mest centrale indhold i skrifterne, og samtidigt kan det bidrage til at åbne op for skrifternes budskab til os.

Ud over selve introduktionen til de forskellige skrifter indledes bogen med en introduktion til den mundtlige tradition, der herskede på Jesu tid og afsluttes med et kapitel om Det Nye Testamentes kanon. Her gives en introduktion til, hvordan de forskellige skrifter i Bibelen blev samlet og udvalgt. Til sidst gives en kronologi over centrale begivenheder i Det Nye Testamentes skrifter samt et overblik over den kronologiske rækkefølge af skrifterne.

Alt i alt giver denne bog et rigtig godt overblik og en grundig introduktion til såvel evangelierne som brevene i Det Nye Testamente. Bogen tager fat på nogle af de spørgsmål, der igennem de sidste mange år er blevet diskuteret blandt bibelkritiske og bibeltro teologer. I denne introduktion er man ikke i tvivl om, at Torben Kjær selv har tillid til, at Bibelen taler sandt og ønsker at give læseren mulighed for også at erfare dette. Læseren vil erfare, at Torben Kjær hele vejen igennem er tro mod Bibelens eget budskab og selvvidnesbyrd.

Bogen er for alle, der ønsker at vide mere om baggrunden for de forskellige skrifter og for den, som gerne vil have et større overblik over Det Nye Testamente. Bogen skal ikke nødvendigvis læses fra ende til anden, men er oplagt til brug i det personlige bibelstudie og som opslagsværk. Bogen ikke blot for teologer, men for enhver, der gerne vil lære sin Bibel bedre at kende.

Torben Kjær er lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut.

Forfatter: Torben Kjær

Bibellæsning