Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Himlen åben

Af Dan Hessellund. Udgivet af LMBE/Nyt Livs Forlag i 2023, 335 sider, 225 kr.

En nøgle til Salmernes Bog. Det er underoverskriften på Dan Hessellunds (DH) bog Himlen åben.

Har du brug for en nøgle? Ja, det har du jo, hvis døren er låst. Og hvis det er et rum eller et hus, du gerne vil ind i.

Mon ikke mange af os gerne vil ind i Salmernes Bog? Det er en bog, der har båret og bevaret kirken op til i dag. Det er en bog, som er Bibelens egen bønnebog, der vil lære os af bede i overensstemmelse med Guds vilje. Hvem af os har ikke brug for det?

Men mon ikke mange af os også har oplevet, at ”døren er låst”? Vi forstår ikke det, vi læser. Eller også tror vi måske nok, at vi forstår det, men vi synes ikke, vi kan få det til at stemme med vores liv – eller med den lutherske troslære.

Der er skrevet meget om Salmernes Bog. Det er ikke noget problem at finde læsestof. Men det befriende ved denne bog er, at den ikke blot giver viden, overblik og tolkninger (det gør den også), men at den fører os til Jesus!

Det kan måske lyde selvfølgeligt. Men det er det på ingen måde. Langt ind i kristne kredse har fornuftsteologien fra oplysningstiden vundet indpas. Fornuften siger, at Salmerne er skrevet før Jesu komme, og at Salmerne derfor ikke kan handle om ham. Og det er ikke bare universitetsteologer, der er præget af den tankegang. DH skriver på baggrund af sit arbejde med Salmerne:

”Det er mit indtryk, at store dele af Guds menighed har forsvindende lidt syn for Kristi ånd i Salmerne. Det har faktisk rystet mig en del! Hvordan kan det være, at mange kristne ikke hører Kristi ånd gennem Salmerne? Hvem fjernede den grund under fødderne? Jeg kan ikke komme frem til andre forklaringer, end at det må være den ånd, der er imod Kristus, også kaldet antikrists ånd, der har forblændet de kristne. Jeg ryster ved tanken og beder: Herre, forbarm dig over os! Herre, åbn vore øjne!” (s.76).

I uddraget Salme 69 – Kristi lidelser gives et eksempel på, hvordan DH læser Salmerne, så de fører os til Jesus, og så vi kan bede Salmerne med Jesus, så vi så at sige deler bønnebog med vores Frelser. Det er stort at få det lys over Salmerne, og vi får gennem bogen et væld af stærke, opbyggelige udlægninger og forklaringer af enkelte salmer.

Ud over dette overordnede fokus (på Jesus!) får vi også en lang række konkrete redskaber, der udruster os til at læse salmerne. Blandt andet en indføring i, hvordan hebraisk poesi fungerer. Her møder vi ikke bare en tung og tør teologisk lærebog. Vi møder først og fremmest en bibellæser, der vidner for andre bibellæsere om sin vej ind i Salmerne. En bibellæser, der også selv har kendt til, at Salmerne har været lukket land, og at man ofte står tilbage med forvirring og frustration, når man har læst:

”Skal du forstå meningen med Salmerne, må du vide lidt om, hvordan man skal læse Salmerne. Det er poesi, som formidler et budskab. Her kan nogle måske tænke: Ja tak, men hvorfor formidle budskabet på så mærkelig en måde? Lad mig få det i klart tekst, ligesom brevene i NT!

Det forstår jeg! Udsagnet er faktisk et udtryk for min egen oplevelse med Salmerne. Salmernes Bog har virkelig været en udfordring for mig! De endeløse gentagelser har kedet mig. De store spring i samme salme, hvor det er som om, at forfatteren springer rundt i det fra det ene til det andet, har virkelig frustreret mig: Hold dog fokus på én ting ad gangen!

I dag elsker jeg Salmerne …” (s.83-84)

Det er befriende gang på gang at møde forfatterens ærlighed i sin undren over Salmerne: Hvordan hænger den her salme sammen? Hvordan kan jeg bede med på det her? Hvad er det for noget med hævnsalmerne – og hvorfor fremstiller David sig selv som retfærdig og uden skyld? Hvordan hænger det sammen med Paulus og Luther?

Men endnu bedre end denne genkendelige frustration er det at følge, hvordan DH tager kampen op og går i dialog med salmerne, arbejder med dem og vinder Salmernes Bog som sin personlige skatkiste, der bliver til hjælp, trøst og berigelse i hans eget liv. Resultatet af denne kamp er blevet en bog, der strømmer over af kærlighed til Salmerne og af troens iver efter at dele ud af skattene i vidnesbyrd, formaning og forkyndelse. På den måde giver bogen både redskaberne til at læse (overblik over strukturer osv.), men nok så vigtigt også lysten til selv at gå i gang med at gå på skattejagt.

Nogle vil nok stejle over at skulle i gang med sådan en mursten på over 300 sider om en bog i Bibelen. Men giv det et forsøg! DH er hele vejen igennem meget pædagogisk i sin måde at skrive på, og er man ikke den store læsehest, giver bogen den usædvanlige service, at den selv fortæller, hvilke afsnit man kan hoppe over!

Det er tydeligt, at DH har noget, han vil med bogen. Eller ikke bare med bogen. Med mig som læser. Derfor deler han også ud af sit eget liv og sine egne livtag med salmerne. Men ligesom han går i dialog med salmerne, går han også i dialog med mig som læser. Han overvejer: Hvordan tager jeg mon imod det, jeg har læst nu? ”Efter det forrige afsnit om bodssalmerne er jeg blevet lidt urolig for, hvordan det mon bliver læst og modtaget?” (s.209) Det er ikke ligegyldigt for ham – der er noget på spil, der giver uro. Men han har mod til at lade Salmerne tale direkte ind i dit og mit liv – både som lov, evangelium og formaning.

Det er Kristi ånd, der taler gennem Salmerne – og får lov til at tale også gennem denne bog.

Bogen kan bestilles her.

Forfatter: Dan Hessellund

Bibellæsning / 335 sider / 225 kr.