Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Den autentiske leder

Af Tonny Dall Sørensen. Udgivet på Lohse i 2017, 217 sider, 199,95 kr.

En bog om kristen ledelse? Eller en kristen bog om ledelse? Eller en bog med en blanding af verdsligt og kristent tankegods?

Egentlig passer alle tre betegnelser på bogen Den autentiske leder, og det er bogens svaghed. Den vil både det ene og det andet, og balancekunsten lykkes ikke rigtigt – spørgsmålet er, om det er det umuliges kunst?

Bogen er skrevet af Tonny Dall Sørensen, landsleder i IMU, og er inddelt i tre hovedafsnit: 1) En kortfattet gennemgang af Nehemias’ Bog. 2) Beskrivelse af Nehemias som person og leder. 3) Analyse af Nehemias set med moderne ledelsesbriller.

De to første hovedafsnit indeholder mange gode og bibelske tanker om ledelse og det personlige gudsforhold, mens det sidste afsnit fortaber sig i lærebogsstof om virksomhedsledelse og en lidt søgt anvendelse af moderne teorier på Nehemias.

Der er ikke tale om en grundig gennemgang af Nehemias’ Bog, og derfor er undertitlen Refleksioner og ledelsesredskaber ud fra Nehemias’ Bog nok meget dækkende. Der forekommer en del strøtanker ud fra enkeltvers i Nehemias’ Bog, hvilket sine steder giver bogen præg af små prædikenudsnit mere end en sammenhængende behandling af bogen. Man kan ikke mindst i del 2 savne den røde tråd og den overordnede retning for bogen, men det opvejes til en vis grad af, at der er tale om livsnære og konkrete betragtninger i livet med Gud og næsten, som er vigtige og lette at tilegne sig.

Bogen er overkommelig at læse med små sider og mange relativt korte afsnit, uden at læserytmen dog bliver brudt af den grund. Enkelte steder kan man få fornemmelsen af, at forfatteren på forhånd har noget, han gerne vil have sagt, og nu var der så et vers i Nehemias’ bog, der måske lidt søgt kunne bruges til det ærinde. Dermed bliver det disse steder mere forfatteren, der taler gennem Nehemias’ Bog, end Nehemias’ Bog, der taler gennem forfatteren. Men det overordnede billede af bogen er, at den udstråler en dyb tillid til Bibelen som Guds ord, der må være vores rettesnor – både som ledere og som mennesker i øvrigt.

Blandt de emner, der kort behandles, er kald og stand, gudsfrygt, bøn, tjenersind, givertjeneste, et helligt liv og nådegaver. Det siger sig selv, at behandlingen kun kan blive overfladisk i et enkelt afsnit af en lille bog som denne, men det er alligevel vigtige bibelske pointer og forhold, der tages frem, og som kan være til nytte og velsignelse for kristne ledere at læse.

Bogens tredje hovedafsnit er for mig at se problematisk. Intentionen er “at forsøge at beskrive nogle af de moderne ledelsesredskaber, som jeg selv har arbejdet med, og som jeg mener, Nehemias benytter“. Forfatteren fremhæver, at det er “tankevækkende“, hvor moderne Nehemias er, både hvad angår hans ledelsesstil og de ledelsesværktøjer, han bruger. Derefter gennemgås teorier om ledelsesrum, 360 graders leder, personlig udvikling, Herzbergs motivationsteori, Kegans udviklingstrin, flow-teorien m.fl. Disse teorier forsøges så trukket ned over Nehemias, og det virker ganske enkelt kunstigt.

Kunne det tænkes, at mange ledelsesteorier slet og ret er sund fornuft sat på formel? Og at Nehemias var en velbegavet, fornuftig og gudfrygtig mand, der under Guds ledelse og velsignelse udførte et vigtigt stykke arbejde? Når det kommer til stykket, er vi mennesker på mange områder ikke blevet specielt meget klogere siden Bibelens tid på trods af en uendelig mængde teoribøger.

Sammenblandingen af teoretisk virksomhedsledelse og kristen ledelse giver anledning til konklusioner, der i værste fald kan være vildledende.

Et eksempel er kapitlet om konflikt og modstand (s. 182). Der tages udgangspunkt i Sanballat og Tobija (Neh 6), der ikke tilhørte Guds folk og ønskede at standse opførelsen af Jerusalems bymur, som Nehemias stod i spidsen for: “Som leder møder man mange fristelser, også mange der tilsyneladende ser gode og åndelige ud. Men her er det vigtigt at stå fast og ikke bukke under for synden – og vigtigst af alt at kende Guds stemme.“ Her er det klart den åndelige dimension og “fjenden“, der behandles. På næste side (stadig i samme kapitel) står følgende: “Modstand er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting; den kan være med til at styrke og forme dig som leder, så du står bedre fast (…) Men vi har ofte brug for flere perspektiver for at udvide vores horisont. Hvis du altid holder fast i dit eget verdensbillede, udvikler du dig ikke.“

Her bliver åndskampen på en uheldig (og ikke tilsigtet) måde blandet sammen med almindelig konfliktsnak i organisationer, så man næsten kan forstå teksten sådan, at vi som troende skal være fleksible med vores verdensbillede i åndskampen og indgå i en udviklende dialog.

Sammenstillingen af afsnittet om Guds folks fjender i Nehemias’ Bog og konfliktbeskrivelse og konfliktløsning i en virksomhed er både uinteressant og forkert. Den beskrevne konfliktteori handler om at få løst en konflikt, så ingen af parterne taber ansigt. Men når Guds folk er under ydre nedbrydende angreb, skal vi ikke indgå i en løsningssøgende dialog, men forsvare os af al kraft med åndelige våben.

Forfatteren har uden tvivl haft de bedst intentioner med at give læseren lidt ledelsesteori sammen med en gennemgang af Nehemias’ Bog, men missionen er ikke lykkedes. Derfor kan jeg anbefale at læse bogens to første hovedafsnit, som både ledere og andre kan få et godt udbytte af, og eventuelt bare springe det sidste afsnit over.

Forfatter: Tonny Dall Sørensen

Ledelse og forkyndelse