Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Da Gud grep inn

Af Ove Eikje. Udgivet af EB Media i 2022, 140 sider, 150 NKK.

Ove Eikje er norsk journalist og forfatter. I bogen Da Gud grep inn har han samlet vidnesbyrd fra en lang række personer, som i interviewform fortæller om, hvordan de kom til tro på Jesus som deres frelser.

En del af personerne mødte den kristne tro i deres hjem og familie, men vendte ryggen til denne tro, indtil Gud greb ind til omvendelse og frelse. Andre havde ingen kristen baggrund, da de fik kontakt med kristne og mødte evangeliet om frelsen i Jesus. Bag hver persons historie ser man Guds hånd, som leder og styrer alt, og Guds Ånd, som formår at give tro og åndeligt liv til ethvert hjerte. Det er meget trosstyrkende, opmuntrende og opbyggelig læsning. Det giver fornyet frimodighed i bønnen og i tjenesten for evangeliet.

I en tid, hvor grænsen mellem almenreligiøsitet og kristendom i stadigt flere kristne sammenhænge opløses, er det godt at læse en bog, hvor det ene vidnesbyrd efter det andet bekræfter, at genfødelsen hænger uløseligt sammen med troen på Jesus som vores forsoner, der har frikøbt os fra Guds vrede og har vundet os syndernes forladelse og evigt liv. Det evangelium ændrer sig aldrig, og det bliver ved at have frelseskraften i sig. Det får man bekræftet gennem de mange vidnesbyrd.

To vidnesbyrd skiller sig ud. Det er de to danske. Claus Munk fortæller om, hvordan han i en sen alder efter en lang tjeneste som prædikant begyndte at glide væk fra den oprigtige og levende tro på Jesus. Frafaldet fik tag i ham. Men Gud greb ind og frelste ham. Hans Erik Nissen lægger røst til bogens sidste vidnesbyrd. Det handler ikke om hans eget liv, men er en enkel, stærk og klar forkyndelse af det evangelium, som vi frelses ved.

De beskrevne personer kommer fra og ender i forskellige kirkelige sammenhænge. Derfor er der ting, som en bibeltro luthersk læser berettiget kan studse over: en kvindelig forkynder, en gendåb, en pinseteologisk præget tv-kanal og en tilsvarende præget menighed. I disse tilfælde er vidnesbyrdene klarere end deres kirkelige kontekst. Overordnet set vidner de interviewede personer med stor klarhed om Jesus som frelser og forsoner. På den baggrund virker det naturligt, at det sidste kapitel er afsat til en forkyndende formidling af det helt centrale evangelium ved Hans Erik Nissen.

Med det anførte forbehold anbefaler jeg varmt bogen til Nyt Livs læsere.

Bogen kan bestilles på hjemmesiden www.bokogmedia.no og sælges på Nyt Livs bibellejr 2022.

Med forfatterens tilladelse bringer vi på næste side et af bogens vidnesbyrd.

Forfatter: Ove Eikje

Biografier / 140 sider / 150 NKK