Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Juleevangeliet - digt eller åbenbaring?

Af Poul Hoffmann. Udgivet på Lohse i 2007, 80 sider, 49,95 kroner.

Juleevangeliet – digt eller åbenbaring er en lille bog med 80 små sider. Men lad dig ikke narre af størrelsen. Indholdet er stort og vægtigt.

Poul Hoffmann tager med denne glimrende lille bog fat om roden på nogle af de mest gængse indvendinger mod sandheden i Bibelens beretninger om Jesu fødsel. Og han gør det godt!

Bogen er inddelt i tre kapitler.

I det første kapitel imødegås på klassisk hoffmannsk vis den såkaldte objektive videnskabs monopol på sandheden. Dette gøres bl.a. ved at minde om det faktum, at den menneskelige erkendelse er lige så fordærvet efter syndefaldet som resten af mennesket. Kun “i troen findes en sand forskning, som bygger på og udfolder den fundamentale sandhed, der er åbenbaret i Bibelen“ (s. 12).

Ja, Hoffmann slår fast, at bag alle de angreb på Bibelen, der pakkes ind i “videnskabelighed“, står Dødens Fyrste (1 Tim 6,20; Ef 6,12).

Det andet og midterste kapitel er det mest fyldige. Her gennemgår Hoffmann fødselsberetningerne hos Matthæus og Lukas med fokus på deres historiske troværdighed og sandhed.

Han understreger, at de, der stiller spørgsmålstegn ved de bibelske beretningers sandhedsværdi, ofte er skyldige i simpelthen ikke at have undersøgt tingene ordentligt:

Som altid, når det gælder at erkende bibelteksters virkelighedska-rakter, er det væsentligt at undersøge tingene ordentligt; fornægtelsen nærer sig af fejltagelser og misforståelser som en grib af ådsler“ (s. 46).

Konklusionen på det andet kapitel kunne sammenfattes i det, der siges om vismændenes oprindelse, men som er betegnende for hele synet på juleevangeliet: “Der er omstændigheder og muligheder nok, som fantasien kan arbejde med, og som kalder på videre studium. Men der er én ting, som alle omstændigheder og alle muligheder og alle studier viser og kun kan vise med stadig større klarhed: Det drejer sig om historie, om virkelighed. Det er en særegen forhekselse, der gør sig gældende, når det læses som noget andet“ (s. 62).

Det tredje og sidste kapitel er en sammenskrivning af fødselsberetningerne, som vi finder dem hos Matthæus og Lukas. Man kan med fordel starte læsningen af bogen her for lige at få genopfrisket evangelisternes beretninger.

Læs bogen, bliv styrket i din tillid til de Bibelske skrifter, og giv efter endt læsning evt. bogen videre til den nabo, ven eller kollega, som du i juletiden får en anledning til at snakke om julens budskab med.

Forfatter: Poul Hoffmann

Trosforsvar