Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Bibliskt och romersk-katolskt - vari består skillnaderna?

Af Lars Borgström. Udgivet af Lutherska Församlingen 2016, 214 sider, 180 kr. (via bethesdas.dk).

I en tid, hvor forskellen mellem luthersk og katolsk mere og mere fortoner sig og negligeres, er det af uvurderlig betydning med klar tale. Det får vi her – i den klareste og mest fyldestgørende bog, jeg har læst om forskellen mellem bibelsk-luthersk tro og katolsk tro.

Det er en vigtig bog for dem, der på en eller anden måde er i berøring med katolikker eller selv har sat sig ind i den katolske lære og er anfægtet af den. Men samtidig er bogen faktisk en virkelig god og opbyggelig bog, også for alle dem, der intet forhold har til katolicismen.

Sagen er nemlig, at den katolske kirkes lære repræsenterer en vranglære, som det ligger meget nær for vores natur at søge ind i, uanset om vi tænker om det som katolicisme eller ej. Det er den vranglære, der siger, at vi ikke har nok i Jesus alene, troen alene, nåden alene, Skriften alene. Der skal føjes noget til!

Sådan siger vores natur, og sådan siger den katolske kirke. Men Bibelen siger noget andet.

Det allerbedste ved denne bog er, at den ikke bare redegør for, hvad der er luthersk lære, modsat katolsk lære. Den leder os nemlig ind i det bibelske grundlag for den lutherske lære. Og dét er virkelig opbyggeligt, frimodighedsgivende og trosstyrkende! Som et eksempel kan man her på hjemmesiden læse et uddrag af bogen, der fører os ind i, hvorfor det er bibelsk at tale juridisk om retfærdiggørelsen som Guds frifindelsesdom – og hvorfor den katolske lære om retfærdiggørelsen som en proces, der foregår inde i mennesket, derfor ikke kan harmonere med Bibelen.

Bogens måske vigtigste kapitel giver svar på typiske romersk-katolske indvendinger mod den lutherske retfærdiggørelseslære: Bygger læren om troen alene ikke på et meget smalt og selektivt udvalg af Paulus-tekster? Taler Jakobs Brev ikke udtrykkeligt om retfærdiggørelse gennem tro og gerninger? Har Luther forfalsket Bibelens budskab med sin oversættelse? Taler Bibelen ikke mange steder om gode gerninger som nødvendige for frelsen?

Disse og flere andre spørgsmål møder gode og solidt bibelsk funderede svar i bogen.

Lars Borgström skriver også om f.eks. Skriften og traditionen, kanondannelsen, den katolske kirkes åbning over for andre religioner, forholdet til Jomfru Maria og helgenerne, den romerske kirkeforståelse, pavedømmet og sakramenterne – hele tiden holdt op imod Bibelens tale.

Man kan måske godt mene, at det er en lidt teologisk bog. Men for det første er Lars Borgström sådan en slags teolog, der forstår at forklare noget med meget indhold på en meget enkel måde! Og desuden er det tydeligt at mærke, at det er en bog, der har noget på hjerte. “Denna bok är skriven i en nödsituation“, siges det helt fra bogens begyndelse (s. 7). Og det er meget tydeligt, at det er nød (og ikke bare teologisk interesse), der hele vejen er drivkraften i bogen.

Bogen anbefales varmt som opbyggelsesbog og som den absolut bedste og mest fyldestgørende bog om forholdet mellem bibelsk og katolsk tro, jeg har læst.

Forfatter: Lars Borgström

Troslære og teologi