Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Intelligent Skapelsestro

Af Anders Gärdeborn. Udgivet på XP Media i 2009, 320 sider, 168 kroner

Evolutionsteorien er blevet en del af det moderne Vestens verdensbillede. Al vores virkelighed tolkes evolutionistisk. Det skyldes, at vi er oplært med evolutionsteorien om, at vor verden er opstået tilfældigt ved et Big Bang, på tysk ”ein Urknall”, for ca. 13,5 mia. år siden. Senere, for ca. 4,5 mia. år siden, opstod i en ursump tilfældigt de helt rigtige forhold for, at en urcelle begyndte at dele sig, og netop dér opstod liv på vor klode. Livet udviklede sig derefter i hovedsagen ved mutationer (tilfældige ændringer i arvemassen) fra denne lille urcelle til alt det liv, der omgiver os i dag – og som vi selv er en del af.

Men er teorien rigtig? Hvilke fakta bekræfter evolutionsteoriens tanker om livets opståen og struktur og om jordens alder? Er der overgangsformer mellem de forskellige dyre- og plantearter, der antyder, at evolution har fundet sted? Er der i menneskets organisme nogen rudimentære organrester, der tyder på, at vi er udviklede fra et lavere stade til de mennesker, vi er nu? Er der geologiske fund, der viser, at vi har abemennesker til forfædre?

Forfatteren undersøger dybdeborende og omfattende evolutionsteoriens holdbarhed mod en anden forklaring: at alt liv er skabt af Gud, som Bibelen beskriver det.

I den forbindelse opstiller forfatteren en række spørgsmål på natur-videnskabens område, hvor evolutionsteorien ikke har nogen forklaring. Et par eksempler skal tages frem her:

En af fysikkens grundlæggende opdagelser er, at energien i et lukket system altid forbliver den samme. Den kan ikke nydannes eller øges, men den kan forandres til andre former. Summen af energien vil dog altid være den samme. Hvis vi derfor ser universet som sådant et lukket system, så påviser fysikken, at universets energi altid har været den samme, som den er i dag. Hvor kom denne energi fra?

Et andet eksempel, som ikke kan forklares ud fra evolutionsteorien, er ”natur-konstanterne”. Universet styres grundlæggende af en række naturkonstanter som f.eks. lysets hastighed, elektronernes ladning og masse, gravitationen (tyngdekraften), elektromagnetismen og den svage kernekraft. Der er omkring 20 af den slags grundlæggende konstanter, som de andre grundlæggende konstanter er kritisk afhængige af. Naturkonstanterne er nøje afbalanceret efter hinanden. Hvis blot en af konstanterne ændres minimalt, med måske blot tusindedele af dens nuværende værdi, så ændres forholdende på kloden afgørende, og liv vil ophøre. Hvem sørger for, at disse konstanter er kalibreret efter hinanden så nøje, ja med kirurgisk præcision?

Et sidste eksempel, som er uforklarligt efter evolutionsteorien, er det biologiske livs information. I alt liv indgår information, ja man kan hævde, at liv består af information, for i hver cellekernes DNA – og vort legeme består af milliarder af celler – er der genetiske koder, der styrer cellens og dermed hele kroppens funktion. Informationen i livets DNA-strenge har en struktur og et indhold, så man næsten mister overblikket. Hvor kommer denne information fra? Hertil kommer, at information aldrig opstår tilfældigt. Information har altid baggrund i intelligent virksomhed.

Hvor finder vi den intelligens, som har formet livet? Tilfældighed er ikke forklaringen.

Forfatteren sætter evolutionsteorien op mod bibelsk skabelsestro som en mand, der er velkvalificeret på begge områder. Han er naturvidenskabsmand og en troende kristen, der anser Bibelen for at være Guds ufejlbarlige ord. Det beskriver han i sit forord, hvor han også konkluderer, at der ikke er uoverensstemmelse mellem videnskab og Bibelens beskrivelse af skabelsen. Når videnskaben anerkender sine begrænsninger og holder sig til det, som den reelt kan undersøge og beskrive, så opstår der ingen modsætning mellem videnskaben og Bibelen. Det er samme skabelse, der beskrives af Bibelen og af naturvidenskaben, men med forskellig hensigt og ud fra forskellige indfaldsvinkler. Derfor bliver beskrivelserne meget forskellige, men aldrig modsigende.

Spændende er det også, at forfatteren under-

bygger, at jorden ikke er meget mere end 6-8000 år gammel, og at syndfloden har fundet sted, sådan som Bibelen beskriver det.

Forfatteren beskriver meget dygtigt selv indviklede faglige forhold på en overskuelig og forståelig måde og med usædvanligt flotte illustrationer. Det største forståelsesmæssige problem er egentlig, at bogen er skrevet på svensk, men i Nyt Liv har vi prøvet at lette dette forhold ved at udarbejde en lille ordliste, der oversætter de svenske ord, der er mest forskellige fra dansk. Ordlisten følger med, når man køber bogen gennem vores bogsalg.

Denne bog er anbefalelsesværdig for enhver, der tager både Bibel og naturvidenskab alvorligt.

Den er absolut også læseværdig for alle med et evolutionistisk verdenssyn, men de bør passe på: Verdenssynet er i stor risiko for at blive udskiftet til et ganske andet.

Bogens forfatter Anders Gärdeborn er uddannet civilingeniør i teknisk fysik og arbejder som konsulent samt som talsmand og foredragsholder for den svenske skabelsestro forening Genesis.

Forfatter: Anders Gärdeborn

Trosforsvar