Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Europas mængder

Europas mængder

"... Byen på højre side har godt en halv million (530.000) indbyggere ... Og byen på venstre side har det halve" (260.000 indbyggere).

(de præcise tal er senere fundet på Wikipedia).

Sådan en bemærkning fik jeg slynget ud under sommerferiens kørsel gennem Tyskland. Knap 800.000 mennesker omgav os – og blev bemærket med en kort sætning.

Om aftenen kunne jeg ikke slippe det tal – og jeg regnede lidt videre.
Realistisk set, så er der højt sat måske 10% af de to byers befolkning, der har hørt evangeliet (på en hjemmeside så jeg antallet sat til 5%). Det vil sige, at vi var kørt forbi ca. 700.000, som måske nok ved, at kirkebygninger betyder noget med Jesus, Luther (i år i alt fald) og næstekærlighed, men som ikke har fået mulighed for at høre evangeliet om Jesus som stedfortræder for syndere. Det er langt flere end befolkningen i Region Nordjylland – eller svarende til østlige halvdel af Region Midtjylland.

Det er uhyggeligt, når Jesus døde for hvert enkelt menneske – når han ren og skyldfri lod sig korsfæste for at bære vor synd og skyld – JA HELE VERDENS! – også disse 700.000 menneskers.

Det er uhyggeligt, at så mange mennesker kan gå fortabt med deres synd sonet. Det er uhyggeligt, at så mange menneskers liv og evighed kunne blive forandret – men ingen forkynder dem evangeliet (Rom 10,14).

Samtidig var det ikke blot en gang, at vi kom forbi byer af den størrelse i Midt- og Nordtyskland. Var turen gået til Holland, Belgien, Frankrig, Spanien eller Italien kunne stort set samme scenarie have udspillet sig – med lidt forskellige tal – men med samme virkelighed. Europas mængder at mennesker har forladt kristentroen i massevis.

Forklaringer er der mange af:
– rigdom og velfærd har gjort Europa til en slags stengrunds-jord.
– sekularisering og humanisme har gjort Europa til en slags vej-jord.
– underholdning og arbejdsliv har kvalt troen i en slags tidsel-jord.

Der er tale om millioner af mennesker af forskellig baggrund. Nogle har katolsk kultur uden tro med sig. Andre muslimsk eller blot verdslig kultur med sig – og kun få nogle elementer af en kristen tro.

Desværre kommer jeg alt for tit til blot at se på det som tal og statistik, så det ikke gør mig noget. Så kan jeg uberørt køre videre på Autobahn og være en god levit på vej hjem fra templet i stedet for at se og handle på de mængder uden Jesus i Europa. Måske er det mig, der er blevet så rig, at det er mit hjerte, der er blevet en stengrund? Måske er jeg blevet så bundet til tiden som vejens jord – eller har alle de mange skærme i arbejde eller især i fritid kvalt Guds perspektiv i mit liv for min og andres frelse i denne nådetid?

Det mærkelige er, at Gud handler med dette på sin måde. Han ved, hvor meget hast mission har, for han kender tid og time, for at dommens dag kommer. Men samtidig ved han, at det ikke handler om manipulation eller massekommunikation.
Mission er at nå den enkelte med evangeliet om, at Jesus er død for netop det menneskes synd og skyld. Derfor er det mission, når en missionær bruger tid på et enkelt menneske.

Når man læser beretningen, hvor Abraham bønfalder Gud om at ville skåne Sodoma og Gomorra, så er det pinligt, hvor langt ned i antal Abraham må, før han nærmer sig det rette antal. Der var reelt kun 3 ud af Abrahams idé om ”måske 50” fra begyndelsen.

Abraham bad for, at de retfærdige måtte undslippe Guds dom. Det må du og jeg også gøre. Lad os bede for de ufrelste – og om at de frelste må blive bevaret. Bed for Danmark – og for hvert land i Europa.

Senere sender Gud Jonas til Nineveh med et omvendelsesbudskab fra Gud. For Gud vil sende nogle, der kan rejse (ikke alle skal nemlig rejse – for missionen skal også ske overfor vore egne naboer). Sådan har Gud f.eks. sendt den norske organisation Sarepta til at virke i Spanien (misarepta.com) med bl.a. flere danskere involveret.

Måske har slet ikke så mange hørt evangeliet i de to byer – måske er det kun, hvad der svarer til et par hundrede som ofte i danske byer … Ofte med et par missionshuse, et par gode folkekirker og nogle frikirkefolk. Faktisk behøver man slet ikke at tage på sommerferie i Midt-, Mellem- eller Sydeuropa, for det samme enorme antal uden kendskab til Guds åbenbaring i Jesus Kristus finder vi lige uden for vores dørtærskel. Alle de pæne gode danskere, der passer sit og har orden i livet – og alle dem, der ikke har – og alle de andre. Faktisk er dit og mit kald til mission først og fremmest i vores egen familie, dernæst i vort nabolag og så ude i den store verden.

Gud kalder dig – til mission – for det er hans hjertesag. Gud kalder dig til mission – for Jesus betalte alle menneskers synd og skyld. Gud kalder til mission – fordi han ønsker, at alle mennesker skal frelses …

Gud kalder ….


Læs mere her:

Europa i åndelig nød!

Predikantenes gravplass

Lammets fest

Knud W. Skov

Knud W. Skov, Herning, projektkoordinator hos Dansk Balkan Mission.