Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Tog Lukas fejl?

Tog Lukas fejl?

Lukas fortæller, at Jesus blev født i forbindelse med den folketælling, som den romerske statholder Kvirinius organiserede. Hvor troværdig er den information egentlig?

Fagfolk med indsigt i Lukasevangeliet får ofte nervøse trækninger, når de kommer til Luk 2,2. Her siges det, at Kvirinius stod i spidsen for en omfattende folketælling, som tvang Josef og Maria til at rejse til Betlehem, mens hun gik gravid. Jesu fødsel dateres gerne til et tidspunkt mellem år 8 og 6 før vor tidsregnings begyndelse, 2-4 år før Herodes den Store døde. På det tidspunkt var Kvirinius imidlertid ikke statholder i Syrien. Vi ved præcis, hvem der var romersk statholder i provinsen Syrien mellem år 10 f.Kr. og år 0; og Kvirinius kan ikke passes ind her.

Kvirinius blev faktisk statholder over Syrien, men det var på et senere tidspunkt (år 6-7 e.Kr.). I år 6 e.Kr. foranstaltede han en folketælling over Judæa, som resulterede i voldsomme optøjer fra jødernes side. Mange fortolkere mener, at Lukas her roder tingene grundigt sammen: Folketællingen i år 6 fejlplacerer han, som om den fandt sted allerede i Herodes den Stores regeringstid. Konklusionen synes klar: Kvirinius var ikke statholder, da Jesus kom til verden; og der var ingen romersk folketælling i år 8-6 f.Kr. Rabler det da helt for lægen Lukas?

Kvirinius gjorde i mange år tjeneste som militær øverstbefalende i flere romerske hære. I årene mellem 11 og 6 f.Kr. var han udsendt til Lilleasien med det formål at undertvinge en nomadegruppe, som længe havde lavet raids ind i de romerske områder. Vi kender ikke Kvirinius’ præcise titel og militære beføjelser. Meget tyder på, at han havde kommandoen over tropper fra provinsen Syrien. Hvis han havde rang som militær øverstbefalende, havde han efter romersk skik også myndighed over den stedlige romerske statholder. Det var derfor den militære øverstbefalende Kvirinius, som havde ansvaret for en eventuel folketælling, selv om det var den lokale statholder, som i praksis skulle organisere den.

I den danske Bibel kaldes Kvirinius for “statholder”. Det græske ord hægemeuontos dækker imidlertid flere former for herredømme end statholderembedet. Ordet betyder, at han var “den ledende” eller “havde herredømmet” i Syrien. Luk 2,2 kunne lige så gerne oversættes “mens Kvirinius havde overkommandoen i Syrien”.

Folketællinger i de romerske provinser blev afholdt med faste intervaller, som kunne variere fra provins til provins. Den første folketælling i Syrien, som er bevidnet i de antikke kilder, blev afholdt år 6 e.Kr. Det var den folketælling, som Kvirinius gennemførte med fast hånd i Judæa. Der er imidlertid ingen som helst grund til at antage, at denne folketælling skulle have været den første i Syrien, da den havde været romersk provins siden år 63 f.Kr.

I provinsen Egypten gennemførte romerne folketællinger af de ikke-romerske borgere hvert 14. år. Hvis provinsen Syrien havde folketællinger med samme interval som Egypten, må der have været en folketælling i provinsen Syrien i år 8 f.Kr. Den faldt i øvrigt sammen med, at kejser Augustus dette år gennemførte en folketælling af alle romerske borgere i hele riget.

Som militær øverstbefalende havde Kvirinius ansvaret for provinsens civiladministration, herunder folketællingen. Det var så statholderen Saturninus, der organiserede og gennemførte folketællingen. Kirkefaderen Tertullian skriver et sted, at Jesus blev født netop, mens Saturninus var statholder (legat) i Syrien.

Vi ved endnu ikke, hvad Kvirinius’ præcise titel var, mens han var udsendt til Lilleasien. Men meget tyder på, at det på ingen måde rablede for Lukas, da han tidsfæstede Jesu fødsel til den første folketælling, mens Kvirinius havde overkommandoen i Syrien. Som født og opvokset i provinshovedstaden Antiokia havde Lukas adgang til fortegnelserne over de skiftende romerske topembedsmænd i provinsen og vidste dermed præcist, hvem som havde ansvaret, da befalingen udgik fra Antiokia om, at alle skulle lade sig registrere i deres slægts hjemby.

Hvis du vil læse mere om den folketælling, som fandt sted, da Jesus blev født i Betlehem, kan du læse artiklen “Tog Lukas fejl? Folketællingen, der forsvandt” i bladet TEL 2011/4, side 10-15 (eller klik på linket http://issuu.com/bibelskarkaeologi/docs/tel2011-4?e=1128469/1174047).


Billede: Byzantinsk mosaik fra Chora-kirken i Istanbul, 1320-1325 e.Kr. Maria og Josef lader sig indskrive i overværelse af Kvirinius. @ Wikipedia.

Carsten Vang

Carsten Vang, Aarhus, lektor i Det Gamle Testamente på Menighedsfakultetet.